Samen passend

 

Samen met de openbare besturen streeft Stichting Orion naar kwalitatief goed onderwijs voor elk kind. Nauw en intensief samenwerken met verschillende partners vinden wij erg belangrijk. Zo hebben onze scholen een eigen netwerk aan vaste partners dat aansluit bij de leerlingpopulatie van de school. Alleen op die manier kunnen we in onze omgeving een passend netwerk bieden van goed onderwijs. 

Op al onze scholen zijn SJSO-medewerkers aanwezig die specialistische jeugdhulp bieden. Elke Orion-school heeft SJSO-partners gecontracteerd met expertise die passend is bij de doelgroep van de school. De SJSO-partners van Orion zijn: Altra/Opvoedpoli, Cordaan en Levvel.

Ook hebben we een aantal partners die naschoolse behandeling op onze scholen organiseren, zoals Happy2Move, Jongeren Die het Kunnen, Philadelphia en Vesper. Partners die samen met ons zomerscholen organiseren zijn: Sports & Behaviour, Tamino en Urban Talent Academie. 

Daarnaast levert de gemeente Amsterdam vanuit de wijkteams een OuderKindAdviseur op elke school. Ook zijn school/jeugdartsen, leerplichtambtenaren, wijkagenten, schooltandartsen, jeugdbescherming en jeugdreclassering (JBRA, WSG en LdH) regelmatig in de scholen aanwezig.

Meer weten? Een overzicht van onze samenwerkingspartners kunt u vinden in het jaarverslag 2022.