Speciaal in begeleiding

 

Orion verzorgt niet alleen (voortgezet) speciaal onderwijs, maar deelt haar expertise ook met het regulier onderwijs. Het Expertisecentrum van Orion ondersteunt scholen, leerkrachten, leerlingen en ouders in het regulier primair en voortgezet onderwijs en speciaal basisonderwijs (sbo).

De focus ligt op het versterken van competenties van onderwijsprofessionals. Ons doel is zowel de basisondersteuning als de extra ondersteuning van het primair en voortgezet onderwijs te versterken om zoveel mogelijk leerlingen een passende plek te bieden binnen het regulier onderwijs, thuisnabij.

Op basis van de ondersteuningsvraag van de school bieden we ondersteuning op leerkracht- en schoolniveau. Voorbeelden zijn het uitvoeren van een observatie, intervisiebegeleiding, co-teaching, of het verzorgen van een training. We werken vanuit de oplossingsgerichte benadering, zijn handelingsgericht en zetten in op een duurzame samenwerking. Onze kracht is dat we door onze praktijkervaring in het speciaal onderwijs gemakkelijk een vertaalslag kunnen maken naar het regulier onderwijs.

Raadpleeg voor meer informatie www.expertisecentrumorion.nl.