Stichting Orion voor openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs

 

Stichting Orion biedt openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs op 9 locaties in Amsterdam. Onze scholen bieden onderwijs en zorg aan kinderen die om wat voor reden dan ook niet naar een reguliere (basis)school gaan. Wij zijn gespecialiseerd in onderwijs en passende zorg aan leerlingen van 4 tot 20 jaar met:

  • een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en/of een chronische ziekte
  • psychiatrische, psychische en/of gedragsproblemen

Naast de vijf locaties voor speciaal onderwijs biedt het Orion College op vier locaties in Amsterdam voortgezet speciaal onderwijs aan. We geven onze leerlingen de extra ondersteuning die ze nodig hebben en die ze op een reguliere middelbare school niet krijgen. We combineren ons gevarieerde onderwijsaanbod met een heldere doelstelling voor iedere leerling. Dat kan zijn: zelfredzaamheid (dagbesteding) en/of certificaten en diploma’s halen voor praktijkonderwijs, vmbo en havo. Vanuit de Orion Colleges stromen leerlingen uit naar betaald of beschut werk, dagbesteding of vervolgonderwijs.

Wat de reden ook is: bij Orion bieden we goed onderwijs én extra zorg. Onze leerlingen krijgen net als ieder kind gewoon les en daarnaast de extra hulp die nodig is.