Aanmeldingprocedure

 

Welke school is geschikt voor uw kind en wat moet u allemaal doen? Hoe zijn de regels en procedures? Wij staan u graag bij in uw zoekproces. 

Aanmelding

Aan een aanmelding van uw kind gaat een kennismaking vooraf. Voor het inwinnen van informatie of het maken van een afspraak kunt u de school bellen en naar de directeur vragen of een e-mail sturen. De contactgegevens van de scholen vindt u hier. De aanmelding gebeurt vervolgens middels het invullen en ondertekenen van het aanmeldingsformulier dat u ontvangt van de school die u uitgekozen heeft. 

Kennismaking

Tijdens de kennismaking krijgt u een indruk van de sfeer, de werkwijze, de inrichting en de ondersteuningsmogelijkheden van de school. De school kan aan de hand van uw informatie een indruk krijgen van de ondersteuning die uw kind nodig heeft en of de school die kan bieden. Als de school en u het idee hebben dat de school de passende ondersteuning voor uw kind kan bieden, volgt de aanmelding en gaat de school samen met u op zoek naar een andere passende school. 

Informatie opvragen

In het aanmeldingsformulier wordt onder andere toestemming gevraagd voor het opvragen van allerlei informatie over uw kind. De school verzamelt vervolgens samen met u alle voor het onderwijs en de ondersteuning en/of benodigde zorg belangrijke informatie. Hiermee kan de school en het Samenwerkingsverband (zie onderstaand) een beeld krijgen van de ondersteuning die uw kind nodig heeft om van het onderwijs te profiteren.

Toelaatbaarheidsverklaring

Om op een van de scholen van Orion geplaatst te kunnen worden heeft een leerling een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig van het samenwerkingsverband (SWV) van de gemeente waar de leerling woonachtig is. Zo'n verklaring is noodzakelijk om een leerling te mogen plaatsen. De deskundigen van het Samenwerkingsverband bestuderen hiervoor het samengestelde dossier en verklaren of uw kind (voortgezet) speciaal onderwijs nodig heeft. In Amsterdam kunt u hiervoor terecht bij het Samenwerkingsverband PO Amsterdam-Diemen (voor leerlingen t/m 12 jaar) of het Samenwerkingsverband VO Amsterdam-Diemen (voor leerlingen van 13 jaar en ouder). 

Woont u in een andere regio en weet u niet bij welk samenwerkingsverband u moet zijn, informeer hiernaar dan bij de gemeente waar u woont of bij de huidige school van uw kind.

Is uw kind niet aangewezen op speciaal onderwijs? Dan zoekt de school naar een andere (reguliere) school die de juiste begeleiding kan bieden.