Wij zijn Stichting Orion! 

 

Orion is de enige aanbieder van openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs in Amsterdam. Op negen locaties bieden wij speciaal onderwijs en passende zorg afgestemd op de behoefte van onze leerlingen tot 20 jaar. Ieder kind dat is aangewezen op speciaal onderwijs en extra zorg is welkom.

Wij bieden onze leerlingen een stabiele, veilige leeromgeving waar men positief en met respect met elkaar omgaat en waar alle medewerkers gericht zijn op het ontwikkelen van de talenten van de leerling. Zo werken medewerkers van de school samen met de ouders en de leerling aan hun toekomst in wonen, werken en welzijn.

Heb je vraagstukken als het gaat om leerlingen met speciale onderwijsbehoeften? We helpen je graag. Dat doen we niet alleen op onze eigen scholen, maar ook vanuit het Orion Expertisecentrum. We willen onze expertise delen in de vorm van ondersteuning, onderwijs, advies en/of training. Net wat de leerling, ouder, leerkracht, school of zorginstelling nodig heeft.