Met heel ons hart - Strategische koers 2022-2025

Met heel ons hart - Strategische koers 2022-2025

5 oktober 2022 Redactie Orion

In de Strategische Koers 2022-2025 Met heel ons hart blikken we terug op de afgelopen jaren en schetsen we de ambities van Orion in de context van de maatschappelijke ontwikkelingen om ons heen.

Wat is nu goed en kansrijk onderwijs en wat vraagt dat van ons als organisatie? Dit en meer lees je in ons Strategische Koersplan 2022-2025 Met heel ons hart welke we met behulp van de inbreng van onze medewerkers hebben samengesteld.

Dit document dient als hulpmiddel en we willen de scholen inspireren om een eigen stip op de horizon te formuleren: wat zijn, met de koers als uitgangspunt, onze doelen en wat doen we om ze te bereiken? Per school wordt er een vertaalslag naar concrete doelen en acties gemaakt welke worden beschreven in het schoolplan. Op deze manier bouwen we stap voor stap én samen aan de bewegingen waarop we koersen.