Leraar Speciaal Onderwijs ZMLK

De Van Koetsveldschool in Amsterdam zoekt, met ingang van het nieuwe kalenderjaar (of z.s.m.) een Leraar Speciaal Onderwijs ZMLK.

Jouw rol
Als leraar bij ons op school, ga je een uitdaging niet uit de weg en heb je creativiteit om onderwijs op maat aan te bieden, gekoppeld aan onze leerlijnen. Je wordt hierin ondersteund door onze intern begeleider en leraren van de andere groepen. Je hebt meer dan een gezonde dosis geduld en kunt structuur en voorspelbaarheid bieden aan de leerlingen. Je werkt nauw samen met de onderwijsondersteuner op de groep en met zorg professionals voor individuele leerlingen. 

De school
De Van Koetsveldschool is een SO cluster 3 school voor kinderen van 4-12 jaar met ca.120 leerlingen en is onderdeel van Stichting Orion. Wij bieden onderwijs aan leerlingen met een licht tot ernstig verstandelijke beperking, en leerlingen met een ernstig meervoudige beperking (niet motorisch). We zetten in op talenten van de leerlingen en hebben een breed onderwijsaanbod. Een belangrijk speerpunt is traumasensitief onderwijs. We werken in de school nauw samen met zorginstellingen Cordaan Jeugd, Levvel en Philadelphia (naschoolse begeleiding). Op cultureel gebied hebben we mooie samenwerkingen met de Jeugdtheaterschool Zuidoost en Muziekschool Amsterdam. En samen met Sports & Behaviour bieden we voor een groot deel van onze leerlingen een verrijkte (verlengde) schooldag, gericht op gezond bewegen. 

De school is gehuisvest in een gebouw met veel faciliteiten (gymzaal, watergewenningsbad, leskeuken, muzieklokaal). Om de school heen is een groen speelplein. De Van Koetsveldschool ligt op 2 minuten loopafstand van het NS station Amsterdam Science Park. Zie ook onze website www.zmlkoetsveld.nl.

Wat wij bieden 
We bieden je een mooie uitdaging en geweldig leuke baan als leraar op onze SO school. We hebben een vacature voor minimaal 3 dagen op een groep in verband met een vervroegde pensionering van een van onze collega’s. Bij Orion vinden we continue leren en ontwikkelen belangrijk voor alle medewerkers. Als nieuwe medewerker word je in ieder geval geschoold in traumasensitief onderwijs en Nederlands ondersteund met gebaren. 

Naast de vacature op de groep is er ook ruimte voor flexibele inzet. Je fungeert dan in eerste instantie als ‘vliegende keep’ en valt in bij ziekte en (studie)verlof, of bent de extra handen op de groep. Je krijgt de kans ervaring op te doen in het brede scala van onze zmlk doelgroep, zowel op onze reguliere groepen met ca. 12 leerlingen en onze kleinere groepen van ca. 7 leerlingen. Je werkt samen met ervaren onderwijsondersteuners en leraren op de groep. Hierin word je ondersteund door een multidisciplinair team met o.a. een intern begeleider en zorgcoördinator/ orthopedagoog. Je komt terecht in een enthousiast, energiek, bevlogen, zorgzaam  en gezellig team. Je wordt ingeschaald volgens CAO-PO in schaal LC conform ervaring. 

Meer informatie en solliciteren
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Christel Schoenmaker-Hokke, directeur (06-83044009) of Maaike Wolterbeek, teamleider (06 40139185). Je motivatiebrief en CV kun je per mail sturen naar m.wolterbeek@orion.nl.

Vacature details

  • Leerkracht
  • Vast
  • 24-32 of 32-40
  • Startdatum: Zo snel mogelijk

Contact