Wij zijn op zoek naar enthousiaste leerkrachten voor het nieuwe schooljaar!

Wij maken ons klaar voor het nieuwe schooljaar! Door een groeiend leerlingenaantal komt er op de Van Detschool ruimte voor twee toffe collega’s: Een groepsleerkracht bovenbouw en een groepsleerkracht middenbouw.

Informatie over de school
De Van Detschool is een PI-cluster 4 school, waar onderwijs en ondersteuning wordt gegeven aan leerlingen van 4 -12 jaar. Op onze school zitten veel kinderen met psychiatrische problematiek, bijvoorbeeld kinderen met autisme, ADHD, of kinderen met sociaal-emotionele problematiek. Op de Van Detschool zitten bijna 170 leerlingen, waarvan ongeveer 70% een stoornis in het autismespectrum heeft.

Wij bieden onderwijs in een trauma-sensitieve leeromgeving en creëren voorwaarden om belemmeringen te overwinnen en leren optimaal mogelijk te maken. Dit doen we samen, in een sterk professioneel team en met partners uit de jeugdhulp. 

Wie zoeken wij?
Wij zoeken leuke collega’s die graag willen werken en leren op een bijzonder leuke school met speciale leerlingen. Wij zijn op zoek naar een leerkracht die weet wat het werken met kinderen met autisme en gedragsproblemen (adhd, angststoornis, hechtingsstoornis, autisme, pdd-nos, MCDD) betekent of dit op de werkvloer wil leren! Wij zijn op zoek naar enthousiaste nieuwe collega’s, die van aanpakken en afwisseling houden. Die zowel de groepsdynamiek als het onderwijs voorop hebben staan, maar die ook op vrijdag gezellig de week met collega’s willen afsluiten!

Herken je jezelf in dit profiel?

 • Je hebt ervaring met / bent op de hoogte van het werken met kinderen met autisme en/of gedragsproblematiek, of je wilt je in deze problematiek verdiepen;
 • Je blijft onder alle omstandigheden rustig en bent in staat te relativeren;
 • Je kan goed samenwerken in een multidisciplinair team;
 • Je reflecteert op je eigen handelen;
 • Je ziet het als een uitdaging om leerlingen die belemmerd worden in hun ontwikkeling onderwijs en begeleiding te bieden;
 • Je wilt steeds het maximale uit leerlingen halen en geeft met rust en tact onderwijs;
 • Je wil je inzetten voor onze leerlingen die onderwijs en structuur maar vooral een fijne leerkracht nodig hebben;
 • Je hebt uiteraard je pabo-diploma (of…. op weg om dit te behalen).

Mocht je nog niet de ervaring hebben opgedaan die hierboven staat, maar wel een brede interesse in leerlingen die op een andere manier tot leren komen, dan leren we je hier graag het vak! Zij-instromers zijn zeker ook welkom bij Orion!

Wat hebben wij te bieden?

 • Een school waar traumasensitief onderwijs, opbrengstgericht (samen)werken en veiligheid speerpunten zijn.
 • Een bijzondere en goede school met veel collega’s die allemaal iets van hun eigen expertise kunnen overbrengen.
 • Een school waarbij voortdurend wordt samengewerkt met deskundigen op het gebied van onderwijs en zorg.
 • Een gemotiveerd en gezellig groot team dat niet alleen keihard werkt, maar dat ook samen successen viert.
 • Een salaris conform cao-Primair onderwijs in L11 en prima secundaire arbeidsvoorwaarden!

Algemene informatie over Orion
Stichting Orion is het bevoegd gezag van alle scholen voor openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs in Amsterdam. De Stichting heeft tot doel hoogwaardig onderwijs en ondersteuning te realiseren voor leerlingen met lichamelijke, verstandelijke of communicatieve belemmeringen, gedragsstoornissen, langdurige zieken en/of psychiatrische problemen. Wij werken aan kansen voor de toekomst van kwetsbare leerlingen die niet in het regulier onderwijs (basis- of voortgezet onderwijs) terecht kunnen.ArbeidsvoorwaardenDe werktijdfactor voor beide functies is  1,0  (parttime is zeker bespreekbaar). Salariëring is conform de CAO PO 2021, schaal L-11.Tevens is op de Van Detschool de arbeidsmarkttoelage van toepassing (tot 1-8-23 ontvang je een vaste toelage op het brutosalaris) en is er een gemeentelijke toelage voor leraren in Amsterdam. Een complete functieomschrijving is beschikbaar.

Informatie en solliciteren
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Heleen Stoelinga, directeur van de school, (06-29040821) of via het schoolnummer 020 6769849.Een sollicitatiebrief en cv kun  je per mail sturen naar vandetschool@orion.nl  en je bent ook altijd welkom om langs te komen om de school in bedrijf te zien.Sollicitatiegesprekken worden in overleg afgesproken in combinatie met een bezoek met de school.

Vacature details

 • Leerkracht
 • Vast
 • 32-40 of fulltime
 • Startdatum: In overleg

Contact