Vacature zorgcoördinator/orthopedagoog

Heb jij affiniteit met verstandelijk beperkte jongeren en heb je zin om bij te dragen aan excellent onderwijs op onze mooie school? 

Je bent samen met de andere zorgcoördinatoren/orthopedagogen de spil in de school en zorgt voor de verbinding tussen de school, hulpverlening en de thuissituatie. Kun jij de theorie aan de praktijk koppelen en weet je wat er leeft bij onze leerlingen? Ben je communicatief sterk, heb je kennis van psychopathologie en zie je het als een uitdaging om een bijdrage te leveren in de ontwikkeling van deze uitdagende doelgroep? Weet jij hoe je vanuit traumasensitief gedachtegoed kunt werken en deel jij onze visie? Dan komen we graag in contact met jou!

Orion College Noord (OCN) is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (cluster 3) waar leerlingen in de leeftijd van 12 t/m 20 jaar oud met een verstandelijke beperking (Zeer Moeilijk Lerend) en een hulpvraag op gedragsgebied onderwijs krijgen. Het onderwijs op OCN richt zich op leerlingen die op cognitief gebied tussen een IQ van 25 en 90 functioneren en waarbij het sociaal-emotioneel functioneren veelal niet correspondeert met de kalenderleeftijd. De school kenmerkt zich door praktijkgericht onderwijs, leren door doen, veel aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling, maatwerk waarbij uitgegaan wordt van de mogelijkheden van de individuele leerling en het vergroten van eigenaarschap van de leerlingen. Op deze wijze proberen wij de leerlingen zo veel mogelijk voor te bereiden op zo zelfstandig mogelijke deelname aan de maatschappij. OCN kent verschillende uitstroomrichtingen: (belevingsgerichte, taakgerichte en arbeidsgerichte) dagbesteding, beschut werk, arbeid en vervolgonderwijs.

Voor schooljaar 2024-2025 hebben wij ruimte voor een zorgcoördinator die verbonden is aan de groepen voor leerlingen met een intensieve tot zeer intensieve ondersteuningsbehoeften.

Een kleine greep uit de taken in deze functie 

 • Je hebt de verantwoordelijkheid over de beleidsontwikkeling van het zorgbeleid; 
 • Je draagt verantwoordelijkheid voor de inrichting en de organisatie van het rustpunt;
 • Je vraagt indicaties aan (o.a. toelaatbaarheidsverklaringen, WLZ, PGB);
 • Je voert beeldvormingsonderzoek uit en adviseert op basis van de uitkomsten;
 • Je schrijft motivaties omtrent vervoersbekostiging;
 • Je coördineert het zorgbeleid en de werkzaamheden van de Commissie voor de Begeleiding (CvB);
 • Je bent een teamplayer binnen de school, maar ook in de externe samenwerking, ouders en ketenpartners;
 • Je voert gesprekken met leerlingen;
 • Je vindt het belangrijk om te werken aan jouw eigen professionalisering.

Welke opleiding, kennis en vaardigheden heb je nodig? 

 • Brede theoretische kennis - en opgeleid als gedragsdeskundige (orthopedagogiek of kind- en jeugdpsychologie) - en praktijkkennis op het gebied van leerlingbegeleiding en de zorgstructuur; 
 • Je hebt een diagnostische aantekening behaald, of behaalt die binnenkort;
 • Je hebt kennis over Traumasensitief Onderwijs, of bent bereidt je dit eigen te maken;
 • Je weet hoe je teamleden adviseert en motiveert;
 • Je beschikt over gespreksvaardigheden en kunt schakelen tussen verschillende gesprekspartners (ouders, leerlingen, collega’s en ketenpartners).
 • Kennis van de organisatie van onderwijskundige processen;
 • Kennis van didactische methoden en technieken en de vaardigheid in het toepassen ervan; 
 • Inzicht in de organisatie van het speciaal onderwijs; 
 • Kennis van de sociale kaart binnen de regio Amsterdam; 
 • Vaardigheid in het opstellen van ontwikkelingsperspectiefplannen.

Wat bieden wij? 

Een dynamische school waar we met elkaar de schouders eronder zetten. Je komt in een stevig zorgteam waarin we veel samenwerken, overleggen en elkaar ondersteunen. Een gemotiveerd team dat niet alleen keihard werkt, maar dat ook samen successen viert! Een salaris conform cao-primair onderwijs (OOP schaal 11); afgestemd op achtergrond en ervaring met prima secundaire arbeidsvoorwaarden.

Algemene informatie over Orion 

Stichting Orion is het bevoegd gezag van alle scholen voor openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs in Amsterdam. De Stichting heeft tot doel hoogwaardig onderwijs en ondersteuning te realiseren voor leerlingen met lichamelijke, verstandelijke of communicatieve belemmeringen, gedragsstoornissen, langdurige zieken en/of psychiatrische problemen. Wij werken aan kansen voor de toekomst van kwetsbare leerlingen die niet in het regulier onderwijs (basis- of voortgezet onderwijs) terecht kunnen. 

Meer informatie of gelijk solliciteren? 

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Noor Gerritsen, Teamleider & Senior zorgcoördinator (06-36125654) of Margo van Els, directeur van de school (06-83945618). Een sollicitatiebrief en cv kun je voor 2 juli 2024 per e-mail sturen naar Margo van Els via m.vanels@orion.nl.

Vacature details

 • Zorgcoördinator
 • Vast
 • 32-40 of fulltime
 • Startdatum" In overleg

Contact informatie