Gedreven, onderzoekende en ondernemende zorgcoördinator

Sinds schooljaar 2018-2019 zijn het Orion College Amstel en de Urban Talent Academy een samenwerking gestart om elkaars expertise en mogelijkheden optimaal te benutten, met het streven een veilige en positieve leeromgeving neer te zetten voor een doelgroep die moeilijkheden ervaart op school. Door het goede pedagogische klimaat, de intensieve sportmogelijkheden en het bieden van veel maatwerk vanuit de Urban Talent Academy te combineren met de pedagogische kennis, de sterke ondersteuningsstructuur en de didactische expertise en mogelijkheden van het Orion College Amstel kunnen wij de leerlingen bieden wat ze nodig hebben om (weer) tot leren te komen. Omdat de locatie op de Urban Talent Academy groeiende is, zijn we op zoek naar een vaste zorgcoördinator die het team kan komen versterken.

Waar kom je te werken?
De nevenvestiging van het Orion College Amstel is gevestigd op de Urban Talent Academy. Er is sprake van een symbiose-constructie waarbij je komt te werken op de locatie van de Urban Talent Academy, met stichting Orion als jouw officiële werkgever. Zo profiteer je van de expertise en ervaring van twee samenwerkende organisaties met hart voor de doelgroep. De Urban Talent Academy zet zich, middels een intensief sportprogramma, in voor leerlingen die (tijdelijk) niet meer kunnen meedraaien in het reguliere of speciaal (voortgezet) onderwijs. Door de kleinschaligheid van deze locatie is er ruimte om alle leerlingen de tijd en aandacht te geven die nodig is om zichzelf te kunnen ontwikkelen. Sport wordt ingezet als middel om de leerlingen sociale vaardigheden aan te leren en succeservaringen te laten opdoen.Het Orion College Amstel is een school voor voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen van 12 tot en met 18 jaar met extra ondersteuningsbehoeften vanwege gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen. Het Orion College Amstel biedt onderwijs binnen het uitstroomprofiel arbeid (praktijkonderwijs en MBO-entree onderwijs) en richting vervolgonderwijs (MBO niveau 2). Je komt te werken op een school waar veel aandacht is voor de individuele leerling, maar ook voor het groepsdynamische proces. Het Orion College Amstel heeft per januari 2022 opnieuw het predicaat 'excellente school' gehaald op het thema 'schoolklimaat’. Meer informatie over het Orion College Amstel of Stichting Orion vind je op onze websites. De schoolgids bij 'downloads' op de website van Orion College Amstel geeft veel extra informatie over de missie, visie, de aanpak en het aanbod van de school.


Een korte schets van de zorgstructuur
De zorgstructuur binnen het Orion College Amstel bestaat uit zowel eerstelijns als tweedelijns ondersteuning. In de eerste lijn onze basisondersteuning. Hiermee wordt de zorg bedoeld die ondersteunend is aan het het dagelijkse onderwijsproces en die beschikbaar is voor alle leerlingen in school. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het traumasensitieve schoolklimaat en een pedagogisch klimaat dat gericht is op zelfregulatie, herstel en nieuwe kansen. Daar bovenop is ondersteuning beschikbaar in de tweede lijn. De extra zorgondersteuning is er voor leerlingen die onvoldoende hebben aan enkel de basisondersteuning. Hiervoor werken wij bijvoorbeeld samen met de Care-Express om leerlingen groeps- en individuele en begeleidings en behandeltrajecten op maat aan te bieden. Als zorgcoördinator kun je tevens diagnostiek en begeleidings- of (groeps)behandeltrajecten aanbieden aan de leerlingen.

Jouw rol
De zorgcoördinator integreert onderwijs en zorg en richt de zorg(structuur) zodanig in dat het ondersteunend is aan kwaliteit van onderwijs op alle niveaus. De zorgcoördinator is psycholoog of orthopedagoog en ontwikkelt beleid op psychosociale aspecten van het onderwijs, verleent pedagogische begeleiding en ondersteuning aan leraren, verricht diagnostisch onderzoek en leerlingbegeleiding en doet aan professionalisering. Als zorgcoördinator borg en ontwikkel je ons traumasensitieve schoolklimaat, inventariseer je de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen en zorg je ervoor dat zij de juiste ondersteuning en zorg ontvangen. Je werkt intensief samen met alle betrokken partijen rondom de leerling zoals ouders/opvoeders, jeugdzorginstanties en de jeugd GGZ, maar bijvoorbeeld ook de leerplichtambtenaar, GGD schoolarts, jeugdpolitie. Je zorgt voor goede afstemming met alle partijen en ondersteunt de leraren bij het vertalen van informatie vanuit de jeugd GGZ naar (de ondersteuningsbehoeften van leerlingen in) het praktische onderwijs. Daarnaast heb je een actieve rol in de professionalisering van teamleden op diverse pedagogische en psychologische thema’s.

Onderdeel van de Stichting
Orion is de enige aanbieder van openbaar speciaal primair en voortgezet onderwijs in Amsterdam. Op9 locaties bieden wij speciaal onderwijs en passende zorg afgestemd op de behoefte van onze leerlingen van 4 tot 20 jaar. Ieder kind met elke godsdienst of levensbeschouwing is welkom! Doordat we samenwerken in een stichting van negen scholen waarin nieuwe ontwikkelingen op het gebied van onderwijs, zorg, maar ook techniek centraal staan, kunnen we onze leerlingen uitdagen en er voor zorgen dat ook zij de optimale stap kunnen zetten in de maatschappij. Een belangrijke bijdrage hieraan levert onze samenwerkingspartners van de Specialistische Jeugdhulp in Speciaal Onderwijs (SJSO). We werken intensief samen met De Opvoedpoli en Cordaan om onze leerlingen passende zorgtrajecten op maat te bieden in nauwe samenwerking met de school.
 

Wie zoeken we?
Je bent een gedreven, onderzoekende en ondernemende onderwijsprofessional met een goed analytisch vermogen en vermogen tot het bewaren van overzicht. 

 • Je beschikt over een afgeronde WO-masteropleiding pedagogische wetenschappen of psychologie
 • Je hebt affiniteit met het werken met jongeren met (externaliserende) gedragsproblematiek en trauma’s. Je kunt verder kijken dan het gedrag wat voorop staat en ziet wat er onderliggend is aan dat gedrag
 • Een daadkrachtige persoonlijkheid met een oplossingsgerichte houding en relativeringsvermogen (het liefst met wat humor)
 • Je staat stevig in je schoenen zowel in het contact met de jongeren als in de samenwerking met en aansturing van collega's
 • Je bent communicatief vaardig en weet de juiste gesprekstechnieken toe te passen naar leerlingen, ouders, collega's en externen
 • Je bent goed in samenwerken, maar hebt ook een zelfstandige werkhouding en toont initiatief
 • Je bent flexibel in het reageren op de waan van de dag, maar je bent geordend in het overzicht houden op je takenpakket
 • Je levert graag een bijdrage aan de doorontwikkeling van de zorgstructuur waarbij je datagestuurd kan werken
 • Je hebt specifiek een rol in de basisondersteuning en niet in de extra zorgondersteuning. Je ziet een uitdaging in het sterk neerzetten van deze basisondersteuning met als doel dat het gros van de leerlingen hiervan kan profiteren

Hoe ziet de aanstelling eruit?

 • Jouw salaris is bepaald volgens de CAO PO, schaal 11
 • De omvang van de aanstelling is bespreekbaar, mits tussen de 0,7 en 1,0 FTE.
 • Het betreft in eerste instantie een tijdelijke aanstelling van één schooljaar, met uitzicht op een vaste aanstelling bij wederzijdse tevredenheid.
 • De vacature betreft een functie voor schooljaar 2022-2023 met ingang van 01-08-2022. Eerdere indiensttreding is bespreekbaar.

Interesse?
Zet jij je volgende stap in je carrière bij Stichting Orion en de Urban Talent Academy? Je kunt je sollicitatie met C.V. en motivatiebrief sturen naar Kelly van der Koelen (Locatiedirecteur), E-mail: k.vanderkoelen@orion.nl / Telefoon: 020-6442232 / 0682104487. Neem ook bij vragen gerust contact op!

Vacature details

 • Zorgcoördinator
 • Vast
 • 24-32 of 32-40
 • Startdatum: In overleg

Contact