Gedreven, onderzoekende en ondernemende zorgcoördinator

Van 1 januari t/m 31 juli gaat één van onze zorgcoördinatoren met verlof. Om deze reden zijn wij op zoek naar een vervangende zorgcoördinator die een variërend scala aan zorgtaken zal coördineren in samenwerking met onze andere zorgcoördinatoren.

Waar kom je te werken?

Het Orion College Amstel is een school voor voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen van 12 tot en met 18 jaar met extra ondersteuningsbehoeften vanwege gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen. Het Orion College Amstel biedt onderwijs binnen het uitstroomprofiel arbeid (praktijkonderwijs en MBO-entree onderwijs) en richting vervolgonderwijs (MBO niveau 2). Je komt te werken op een school waar veel aandacht is voor de individuele leerling, maar ook voor het groepsdynamische proces. Als team werken wij nauw samen om onze jongeren het beste uit zichzelf te laten halen. Beleid maken we dan ook grotendeels met zijn allen vanuit vaste ontwikkelteams, waardoor elke medewerker hier nauw bij betrokken is en er een groot draagvlak is voor onze handelingswijzen, methoden en afspraken. Tevens werken we intensief samen met onze partners zoals de Urban Talent Academy, Specialistische Jeugdhulp in School (SJSO) en stichting Tamino. Meer informatie over het Orion College Amstel of Stichting Orion vind je op onze website www.orioncollegeamstel.nl of www.orion.nl. De schoolplangids bij 'downloads' op onze website geeft veel extra informatie over de missie, visie, de aanpak en het aanbod van de school.

Een korte schets van de zorgstructuur

De zorgstructuur binnen het Orion College Amstel bestaat uit zowel eerstelijns als tweedelijns ondersteuning. In de eerste lijn onze basisondersteuning. Hiermee wordt de zorg bedoeld die ondersteunend is aan het dagelijkse onderwijsproces en die beschikbaar is voor alle leerlingen in school. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het klimaat in de klas en in de school en de pedagogische aanpak van zowel de mentoren, de praktijkleraren als het onderwijs ondersteunend personeel. Er wordt ingezet op het bieden van traumasensitief onderwijs. Een aanzienlijk deel van de leerlingen heeft voldoende aan deze ondersteuning. Daarbovenop is ondersteuning beschikbaar in de tweede lijn. De extra zorgondersteuning is er voor leerlingen die onvoldoende hebben aan enkel de basisondersteuning. Het kan hier gaan om wat extra stutten en steunen om de leerling beter te laten profiteren van het onderwijs tot aan een intensief aanbod voor leerlingen die dreigen uit te vallen.

Jouw rol

Er zijn naast jou nog drie andere zorgcoördinatoren werkzaam op het Orion College Amstel. Samen zijn jullie verantwoordelijk voor de coördinatie en de beleidsontwikkeling van het gehele ondersteuningsaanbod en het pedagogisch klimaat in school. Het werken in teamverband met de andere zorgcoördinatoren maakt dat je van elkaar kunt leren en je goed verder kunt professionaliseren binnen jouw vakgebied. De zorgcoördinator heeft daarin zowel coördinerende als uitvoerende taken en is gekoppeld aan vaste leerlingen van een vast aantal klassen. De zorgcoördinator heeft diverse taken die liggen in de basisondersteuning. Je begeleidt bijvoorbeeld de docenten op het gebied van het pedagogisch klimaat binnen de school en de klas.

Daarnaast heb je taken op het gebied van leerlingbegeleiding in de basisondersteuning. Denk hierbij aan het inzetten van kleine interventies en hulpmiddelen in de klas, zoals een doelenkaart, een afsprakenkaart of een beloningssysteem. Ook kan je worden ingezet in de achterwacht, een ruimte waar leerlingen de ruimte en tijd krijgen om te herstellen. Verder ben je verantwoordelijk voor het proces rondom de ontwikkelingsperspectiefplannen (OPP) van de leerlingen. Je coördineert dat elke leerling een OPP heeft, dat ze tijdig geëvalueerd worden en dat de plannen van voldoende kwaliteit zijn. Ook liggen er taken bij de zorgcoördinator in de extra zorgondersteuning en de intensieve ondersteuning binnen school. Denk bijvoorbeeld aan taken als het coördineren van uitvoerdersoverleggen van leerlingen en het systeem om de leerling heen en het uitvoeren van kortdurende interventies of trainingen in de aanpak van de leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Samen zorgen de zorgcoördinatoren ervoor dat er verbinding is tussen de basisondersteuning, de extra ondersteuning en het onderwijs. Zij analyseren het aanbod en sturen bij waar nodig met als doel dat de basisondersteuning voldoende aansluit bij de meerderheid van de leerlingen en dat er een voldoende en passend aanbod is van extra zorgondersteuning in de tweede lijn. Samen sturen zij de diverse zorgmedewerkers binnen school aan.

Onderdeel van de Stichting

Orion is de enige aanbieder van openbaar speciaal primair én voortgezet onderwijs in Amsterdam. Op 9 locaties bieden wij speciaal onderwijs en passende zorg afgestemd op de behoefte van onze leerlingen van 4 tot 20 jaar. Ieder kind met elke godsdienst of levensbeschouwing is welkom! Doordat we samenwerken in een stichting van negen scholen waarin nieuwe ontwikkelingen op het gebied van onderwijs, zorg, maar ook techniek centraal staan, kunnen we onze leerlingen uitdagen en ervoor zorgen dat ook zij de optimale stap kunnen zetten in de maatschappij. Een belangrijke bijdrage hieraan levert onze samenwerkingspartners van de Specialistische Jeugdhulp in Speciaal Onderwijs (SJSO). We werken intensief samen met De Opvoedpoli en ATOS om onze leerlingen passende zorgtrajecten op maat te bieden in nauwe samenwerking met de school.

Wie zoeken we?

Je bent een gedreven, onderzoekende en ondernemende professional met een goed analytisch vermogen en vermogen tot het bewaren van overzicht.

 • Je beschikt over een (bijna) afgeronde WO-masteropleiding pedagogische wetenschappen of psychologie.
 • Je hebt affiniteit met het werken met jongeren met externaliserende gedragsproblematiek en je kan verder kijken dan het gedrag wat voorop staat en ziet wat er onderliggend is aan dat gedrag
 • Je hebt een daadkrachtige persoonlijkheid met een oplossingsgerichte houding en relativeringsvermogen (het liefst met wat humor)
 • Je staat stevig in je schoenen zowel in het contact met de jongeren als in de samenwerking met en aansturing van collega's
 • Je bent communicatief vaardig en weet de juiste gesprekstechnieken toe te passen naar leerlingen, ouders, collega's en externen
 • Je bent goed in samenwerken, maar hebt ook een zelfstandige werkhouding en toont initiatief 
 • Je bent flexibel in het reageren op de waan van de dag, maar je bent geordend in het overzicht houden op je takenpakket
 • Je levert graag een bijdrage aan de doorontwikkeling van de zorgstructuur waarbij je datagestuurd kan werken

Hoe ziet de aanstelling eruit?

 • Jouw salaris is bepaald volgens de CAO PO, schaal 11
 • De omvang van de aanstelling is bespreekbaar, met een maximale aanstelling van 0,6 FTE.
 • Het betreft een tijdelijke aanstelling van 1 januari 2024 tot en met juli 2024. Eventueel is de startdatum bespreekbaar.

Interesse?

Zet jij je volgende stap in je carrière bij Stichting Orion? Je kunt je sollicitatie en C.V. en motivatiebrief uiterlijk 11 december sturen naar Kelly van der Koelen (locatiedirecteur - k.vanderkoelen@orion.nl) en Martje Bakker (zorgcoördinator - martje.bakker@orion.nl). Neem ook bij vragen gerust contact op!

Vacature details

 • Zorgcoördinator
 • Vervanging
 • 0-8, 8-16 of 16-24
 • Start date:" In overleg

Contact