Noteboomschool

De Noteboomschool is een openbare school voor kinderen met een chronische ziekte. Onze leerlingen ondervinden in het reguliere basisonderwijs doorgaans belemmeringen in hun ontwikkeling door hun ziekte. Als gevolg hiervan ontstaat er dan een leer- en/of een ontwikkelingsachterstand. Leerlingen van de Noteboomschool hebben veelal behoefte aan (dagelijkse) medische of verpleegkundige zorg en begeleiding. Plaatsing binnen een gespecialiseerde omgeving (kleine groepen, medische begeleiding) kan hen dan helpen; het kind vormt geen uitzondering meer en er is meer tijd voor een individuele benadering.
Ieder kind dat speciaal (basis)onderwijs op de Noteboomschool volgt, wordt geholpen door een uitgebreid team van ervaren professionals dat voorziet in alle zorgbehoeften van het kind.

Onderwijs op maat en medische zorg onder één dak
Het is een belangrijk uitgangspunt van de school om de kinderen te leren zelfstandig om te gaan met hun aandoening en de gevolgen daarvan zo klein mogelijk te maken. Gedurende de basisschool worden de leerlingen, afhankelijk van hun mogelijkheden, opgeleid voor het brede spectrum van het voortgezet onderwijs. Dit varieert van praktijkonderwijs tot en met havo/vwo.

Ambulante begeleiding
Als het mogelijk is kunnen kinderen ook begeleid worden op het regulier onderwijs; wij helpen leerlingen van 4-18 jaar met een chronisch medische problematiek in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.

Specialisatie: onderwijs en begeleiding aan kinderen met een chronische ziekte (cluster 3)

Schoolgids en tevredenheidsonderzoek
De schoolgids, het schoolplan, het ondersteuningsprofiel en het  tevredenheidsonderzoek vindt u onderaan deze pagina.

Drostenburg (Noteboomschool)
Directeur: dhr. J.A. Deen
Contactpersoon aanmelding: mevr. Lotje Bult (l.bult@orion.nl)
Uitgebreide informatie op www.drostenburg.nl 

noteboom
Adres
Drostenburg 1
1102 AM Amsterdam 
  
Telefoon: 020 - 398 77 55


    

Noteboomschool
De Noteboomschool werkt intensief samen met de Mytylschool en revalidatiecentrum Reade. 
Vanaf 1 januari 2013 samen onder één dak in een nieuw gebouw!
Ċ
St. Orion,
7 nov. 2012 01:23
Ċ
St. Orion,
3 dec. 2013 05:40