Orion College

Openbaar Voortgezet Speciaal Onderwijs Amsterdam

Openbaar Voortgezet Speciaal Onderwijs Amsterdam
Voor jongeren vanaf 12 jaar biedt het Orion College voorgezet speciaal onderwijs. Op verschillende locaties 
in Amsterdam kunnen jongeren met spraak-/taalproblemen of slechthorenheid, een lichamelijke beperking 
of een chronische ziekte, onderwijs op maat krijgen. 
Ook jongeren die (zeer) moeilijk kunnen leren of een specifieke gedragsaanpak nodig hebben, helpen wij om 
het maximale uit zichzelf te halen. 
Bij het Orion College staan de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling centraal. 

Meer lezen?

Kijk voor meer informatie op: www.orioncollegeamsterdam.nl!