Medezeggenschap

In de bijlage treft u het overzicht welke medewerkers en ouders in de GMR zitting hebben. 
Voor de oudergeleding zijn er op dit moment een aantal vacatures.
Wilt u hierover meer weten neemt u dan contact op met de directeur van de school van uw kind of 
rechtstreeks met de secretaris van de GMR, Evelien Arends via e.arends@orion.nl.

Voorzitter: Esther Niemans

Secretaris: Evelien Arendsĉ
Jelka Bröcheler,
21 okt. 2020 08:32