Bestuur

De data van de vergaderingen van de RvT schooljaar 2012 - 2013 zijn: 
10 oktober 2012
13 december 2012
24 april 2013 
19 juni 2013.