Vacatures

Heb jij de drive om voor leerlingen ècht het verschil te maken? Ben jij geknipt voor leerlingen met gedrags- en/of psychiatrische problemen? Sta jij super stevig in je schoenen en zoek je een nieuwe uitdaging?
DUS: Ben jij de leerkracht PLUS die wij zoeken? 
Wij geven jou de PLUS om bij ons te werken: goede coaching, de nodige extra skills en natuurlijk dat extra salaris (voor leraar: LB conform CAO primair onderwijs).

Vacature Thuisdocent zieke leerlingen VO

Het expertisecentrum van stichting Orion Amsterdam zoekt ter ondersteuning van
chronisch zieke leerlingen die vanwege hun (sterk) verminderde belastbaarheid
voor langere tijd niet (volledig) naar school kunnen een:

Thuisdocent zieke leerlingen VO

Wij zijn op zoek naar iemand die ondersteuning kan bieden op meerdere vakgebieden en affiniteit heeft met leerlingen in de leeftijd van 12 tot 18 die
(ernstig) ziek zijn en niet volledig naar school kunnen. De vakinhoudelijke
ondersteuning thuis zorgt ervoor dat, ondanks alles, óók deze leerlingen zich
blijvend kunnen ontwikkelen op hun eigen school en gericht blijven op hun nabije toekomst.

Het uitvoeren van deze taak vraagt om een flexibele inzet ten aanzien van het aantal aanvragen, het aantal uur dat nodig is én de vakinhoudelijke invulling daarvan.

Per leerling wordt er per week maximaal 4 uur ondersteuning thuis geboden.
De bekostiging verloopt op factuurbasis via het expertisecentrum van Orion:
expertisecentrumorion@orion.nl

Voor verdere vragen en een reactie kunt u contact opnemen met de adviseurs
passend onderwijs zieke leerlingen(APOZ)

Marisa Post Karla Uitewaal
m.post@orion.nl k.uitewaal@orion.nl
06 44 72 13 00 06 19 30 05 90

Karla Uitewaal
m.post@orion.nl k.uitewaal@orion.nl
06 44 72 13 00 06 19 30 05 90

Plaatsingsdatum: 31-1-2019

Vacature Eerstegraads Thuisdocent wiskunde/natuurkunde

Het expertisecentrum van stichting Orion Amsterdam zoekt ter ondersteuning van chronisch zieke leerlingen die vanwege hun (sterk) verminderde belastbaarheid voor langere tijd niet (volledig) naar school kunnen een:

Vacature Eerstegraads Thuisdocent wiskunde/natuurkunde voor zieke leerlingen in het VO

Wij zijn op zoek naar iemand die ondersteuning kan bieden bij Wiskunde en
Natuurkunde in de bovenbouw en affiniteit heeft met leerlingen in de leeftijd van 12 tot 18 die (ernstig) ziek zijn en niet volledig naar school kunnen. De vakinhoudelijke ondersteuning thuis zorgt ervoor dat, ondanks alles, óók deze leerlingen zich blijvend kunnen ontwikkelen op hun eigen school en gericht blijven op hun nabije toekomst.

Het uitvoeren van deze taak vraagt om een flexibele inzet ten aanzien van het aantal aanvragen, het aantal uur dat nodig is én de vakinhoudelijke invulling daarvan.

Per leerling wordt er per week maximaal 4 uur ondersteuning thuis geboden.

De bekostiging verloopt op factuurbasis via het expertisecentrum van Orion:
expertisecentrumorion@orion.nl

Voor verdere vragen en een reactie kunt u contact opnemen met de adviseurs
passend onderwijs zieke leerlingen(APOZ)

Marisa Post Karla Uitewaal
m.post@orion.nl k.uitewaal@orion.nl
06 44 72 13 00 06 19 30 05 90

Karla Uitewaal
m.post@orion.nl k.uitewaal@orion.nl
06 44 72 13 00 06 19 30 05 90

Plaatsingsdatum: 31-1-2019

Vacatures Van Detschool

VACATURE TEAMLEIDER / IB (0.8 tot 1.0 fte) OP DE VAN DETSCHOOL


Je hebt een samengesteld takenpakket, dat bestaat uit IB werkzaamheden (onderwijsinhoudelijk verantwoordelijk, leerkrachtbegeleiding) en teamleider-werkzaamheden (aansturing, beleid en management taken). De taak teamleider is belegd bij de functie leerkracht (LB of LC). Een teamleider op de Van Detschool is lid van het MT samen met de zorgcoördinator, de andere teamleider(s) en de directeur.

Functie-eisen / eisen aan de kandidaat:

● Een afgeronde PABO-opleiding ;bij voorkeur aangevuld met een aanvullende opleiding Master SEN

(bijvoorbeeld Master-SEN specialisatie IB) of de opleiding startbekwaam/vakbekwaam schoolleider

● Daadkrachtige persoonlijkheid, oplossingsgerichte en zelfstandige werkhouding

● Werkt planmatig en opbrengstgericht

● Humor en relativeringsvermogen, kennis van en ervaring met gedragspatronen van leerlingen met

internaliserende en externaliserende problematiek

● Sterke affiniteit met en kennis van psychiatrische gedragspatronen en jongeren van 4 tot 12 jaar;

● Bewezen kennis van en ervaring met zowel het ADI als het GIP (les)model

● Communicatief en sociaal vaardig in het contact met onder andere leerlingen, ouders, collega’s en externe

specialisten

● In staat data op te stellen en te analyseren op leerling-, groeps- en schoolniveau

● Flexibel en goed kunnen schakelen tussen de verschillende taken en verantwoordelijkheden

Coaching en begeleiding

● Sterk in het planmatig coachen en begeleiden van collega’s

● Sterk in het sturen van groepsdynamica en klassenmanagement en in staat handelingsplannen te vertalen in

concreet handelen

● Sterk in het overdragen van kennis en vaardigheden aan collega’s

ICT-vaardigheden

● Goed ingevoerd in het werken met diverse ICT-programma’s;

o Ruime ervaring met het werken met ParnasSys

o Ruime vaardigheid met GoogleDocs

o Ruime ervaring of vaardig in digitale methode ondersteuning en remediërende ondersteuning


Aansturen veranderingsprocessen

● De kandidaat heeft ervaring met het inzetten, aansturen en borgen van veranderingsprocessen

● De kandidaat beschikt over een goede schrijfvaardigheid

● Ervaring met het opstellen van beleidsstukken en protocollen op organisatieniveau

● Pro-actief in het informeren over en aanleveren van beleid aan het MT en aan de directie


Administratief-technische taken

De functie van teamleider omvat (ook) een aantal administratief-technische taken. Hierbij moet onder meer worden gedacht aan:

● het voorbereiden van de CITO-toetsen voor de verschillende groepen

● het beheer van de CITO-toetsadministratie in ParnasSys

● het beheer van bepaalde delen van de groepshandelingsplanning

● het beheer van het ELKK

en andere administratief-technische taken. Vanzelfsprekend ben je in staat deze taken op een efficiënte wijze uit te

voeren. Dit soort zaken moet worden uitgevoerd. Echter, de groepen staan te allen tijde op de eerste plaats. De

ondersteuning van de groepsleerkrachten gaat voor alles. Daarnaast is de kan de teamleider worden ingezet voor

vervanging bij ziekte. Leerlingen die het moeilijk hebben kunnen niet wachten en hebben altijd voorrang.


Persoonlijkheidskenmerken

Vanzelfsprekend beschik je over de juiste persoonlijkheidskenmerken: teamspeler, humor, stevig in je schoenen, flexibel, stressbestendig, gedreven, geduldig, lerende basishouding en werk, denk en adem je oplossingsgericht.


Wij bieden:
- Een school waar kwaliteitsontwikkeling, opbrengstgericht werken en veiligheid speerpunten zijn.

- Een gemotiveerd team dat niet alleen keihard werkt, maar dat ook samen successen viert.


Voor verdere informatie over het cluster-4 onderwijs in het algemeen en over de Van Detschool in het bijzonder kun je contact opnemen met Heleen Stoelinga (directeur) tel: 0629040821. Het nummer van de school is 020 6769849.

Een motivatiebrief en CV kun je per e-mail richten aan Heleen Stoelinga ( h.stoelinga@orion.nl). Reacties op deze vacature ontvangen wij graag voor vrijdag 21 december 2018. De gesprekken met de Benoemings Advies Commissie (BAC) worden gevoerd in op vrijdag 11 januari 2019 (13.00-17.00 uur) en mogelijk op woensdag 16 januari 2019 (9.00-12.00 uur). Gelieve hier vooraf rekening mee te houden.


De Van Detschool zoekt per 01-02-2019 een enthousiaste bovenbouwleerkracht (wtf 1.0), die graag wil werken en leren in een bijzonder leuke school met bijzondere leerlingen! 


Ben jij de leerkracht die: 

● die het maximale uit de leerlingen wil halen?
● die zich in wil zetten voor onze cluster 4 leerlingen?
● die met rust en tact onderwijs geeft?
● die onderwijzen en structuur samen brengt? 


Ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging en heb je zin om jouw kennis, structuur en veerkracht in te zetten in onze dynamische school stuur dan een e-mail (h.stoelinga@orion.nl) of bel mij voor een kennismakingsgesprek (Heleen Stoelinga: 06-29040821)

Waar kom je te werken? De Van Detschool is een cluster 4 school voor leerlingen in de basisschoolleeftijd. Op onze school zitten veel kinderen met psychiatrische problematiek, bijvoorbeeld kinderen met autisme, ADHD, of kinderen met sociaal-emotionele problematiek. Op de school zitten bijna 150 leerlingen, waarvan ongeveer 80% een stoornis in het autismespectrum heeft. We werken nauw samen met verschillende aanbieders van jeugdhulpverleners. 


Wij bieden een salaris conform cao-Primair onderwijs in L11 Algemene informatie over Orion Stichting Orion is het bevoegd gezag van alle scholen voor openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs in Amsterdam. De Stichting heeft tot doel hoogwaardig onderwijs en ondersteuning te realiseren voor leerlingen met lichamelijke, verstandelijke of communicatieve belemmeringen, gedragsstoornissen, langdurige zieken en/of psychiatrische problemen. Wij werken aan kansen voor de toekomst van kwetsbare leerlingen die niet in het regulier onderwijs (basis- of voortgezet onderwijs) terecht kunnen.  

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Heleen Stoelinga, directeur van de school (06-29040821) Een sollicitatiebrief en cv kun je per mail sturen naar h.stoelinga@orion.nlVacature groepsleerkracht onderbouw
Vanaf januari (eventueel februari) 2019 is er op de Van Detschool plaats voor een enthousiaste onderbouwleerkracht (wtf 0.6), die graag wil werken en leren in een bijzonder leuke school met bijzondere leerlingen! (werkdagen in overleg maar in ieder geval maandag en vrijdag) 


Ben jij de leerkracht die:
● die het maximale uit de leerlingen wil halen?
● die zich in wil zetten voor onze cluster 4 leerlingen?
● die met rust en tact onderwijs geeft?
● die onderwijzen en structuur samen brengt?
● die graag samenwerkt en overlegt met anderen?

Ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging en heb je zin om jouw kennis, structuur en veerkracht in te zetten in onze dynamische school stuur dan een e-mail (h.stoelinga@orion.nl) of bel mij voor een kennismakingsgesprek (Heleen Stoelinga: 06-29040821)

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste nieuwe collega, die van aanpakken en afwisseling houdt. Die zowel de groepsdynamiek als het onderwijs voorop heeft staan. We hopen een collega te vinden die weet wat het werken met kinderen met autisme en gedragsproblemen (adhd, angststoornis, hechtingsstoornis, autisme, pdd-nos, MCDD) betekent of dit op de werkvloer wil leren!

● Je hebt ervaring met / bent op de hoogte van het werken met jonge kinderen met autisme en/of gedragsproblematiek, of je wilt je in deze problematiek verdiepen;
● Je blijft onder alle omstandigheden rustig en bent in staat te relativeren; ● Je kan goed samenwerken in een multidisciplinair team; ● Je reflecteert op je eigen handelen;
● Je ziet het als een uitdaging om leerlingen die belemmerd worden in hun ontwikkeling onderwijs en begeleiding te bieden;
● Je bent digitaal vaardig en benut dit ter ondersteuning van het onderwijs; ● Je hebt uiteraard je pabo-diploma.

Herken je jezelf in deze competenties, dan nodigen we je uit om een motivatie en CV te sturen! 


De Van Detschool is een cluster 4 school voor leerlingen in de basisschoolleeftijd. Op onze school zitten veel kinderen met psychiatrische problematiek, bijvoorbeeld kinderen met autisme, ADHD, of kinderen met sociaal-emotionele problematiek. Op de school zitten bijna 150 leerlingen, waarvan ongeveer 80% een stoornis in het autismespectrum heeft. We werken nauw samen met verschillende aanbieders van jeugdhulpverleners.
Wij bieden een school waar kwaliteitsverbetering, opbrengstgericht werken en veiligheid speerpunten zijn. Een gemotiveerd team dat niet alleen keihard werkt, maar dat ook samen successen viert. Een salaris conform cao-Primair onderwijs in L11 Algemene informatie over Orion Stichting Orion is het bevoegd gezag van alle scholen voor openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs in Amsterdam.

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Heleen Stoelinga, directeur van de school (06-29040821) Een sollicitatiebrief en CV kun je per e-mail sturen naar h.stoelinga@orion.nl


Vacature sociotherapeut / pedagogisch medewerker
(vervanging tot 31-7-2019)
 

In verband met een wijziging in ons team, zijn wij per januari (eventueel februari) op zoek naar een enthousiaste en gedreven collega sociotherapeut / pedagogisch medewerker voor 0.6Fte (werkdagen in overleg; bij voorkeur op woe-do-vrij). Deze vacature is op tijdelijke basis (vervanging), maar bij groei van de school kan dit uitgebreid worden. 


Ben jij….. 

* Iemand die zijn hart bij het Speciaal Onderwijs heeft liggen 

* Iemand die in speciale leerlingen de uitdaging ziet….. 

* Iemand die cluster 4 kent of wil leren kennen…. Iemand die graag samenwerkt en uitwisselt… 

* Iemand die oplossingen belangrijker vindt dan problemen... Iemand met kennis van zaken en hart voor kinderen……. 

* Beschikbaar op korte termijn om ons team te versterken?


Dan ben jij degene die wij zoeken! Wij zoeken een enthousiaste en gezellige collega, die kan relativeren en voor iedere leerling iets wil betekenen. 

● Je bent afgestudeerd als pedagoog of vergelijkbare opleiding; 

● Je hebt ervaring of kennis van de doelgroep in cluster 4 en de psychopathologische problematiek ; 

● Je bent rustig en planmatig, met oog en oor voor leerlingen; ● Je kan goed samenwerken in een multidisciplinair team; 

● Je reflecteert op je eigen handelen; 

● Je ziet het als een uitdaging om leerlingen die belemmerd worden in hun ontwikkeling te begeleiden; 

● Je hebt uitstekende communicatieve, schriftelijke en digitale vaardigheden.


Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Jessica van der Vecht (sociotherapeut/teamleider) of Heleen Stoelinga (directeur) op 020-6769849. Een motivatiebrief en CV kun je per mail sturen naar h.stoelinga@orion.nl

Vacature AVO groepsleraar Orion College Zuid

Ben jij de gedreven,nieuwsgierige en ondernemende onderwijsprofessional die zich continue wil blijven ontwikkelen op het gebied van onderwijs en zorg. Je hebt een hart voor onze leerlingen, die moeilijkheden met gedrag ervaren. Daarnaast ben je onderwijsbevoegd en heb je aantoonbare affiniteit met speciaal voortgezet onderwijs.

Kom dan bij ons werken op Orion College Zuid!
Wij zijn een school voor voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen van 12 tot 18 jaar met ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen. We bieden onderwijs binnen het uitstroomprofiel arbeid (praktijkonderwijs en MBO-1 onderwijs). Maar dat doe je niet alleen! Met het coachingstraject en de ondersteunende zorgstructuur binnen de school ga je aan de slag.

Vacature Expertisecentrum Orion

Het Expertisecentrum Orion is op zoek naar een adviseur passend onderwijs.

Ben jij de professional die namens het Expertisecentrum Orion als adviseur bijdraagt aan het mogelijk maken van passend onderwijs aan leerlingen met speciale onderwijsbehoeften binnen het regulier onderwijs?

Je werkt samen met onderwijs- en zorgprofessionals en streeft ernaar om de
juiste afstemming te vinden op basis van de ondersteuningsvraag van de school. De focus ligt daarbij op het versterken van competenties van onderwijsprofessionals én hun leerlingen. Je werkt samen met een team van adviseurs onder leiding van de coördinator. Jij biedt ondersteuning op kind-, leerkracht- en schoolniveau. Voorbeelden zijn het uitvoeren van een
observatie, ondersteuning van de leerling, (beeld-)coaching, co-teaching of het verzorgen van een studiedag of training. Daarnaast ben je actief betrokken bij de toekomstige ontwikkelingen van het Expertisecentrum Orion.

Herken je je in deze vacature? Aarzel dan niet en solliciteer voor 4 oktober... 

Vacature Docent Consumptieve technieken

Op Orion College Zuidoost zijn ze op zoek naar een docent Consumptieve technieken. 

Je bent een gedreven, nieuwsgierige en ondernemende onderwijsprofessional die zich continue wil blijven ontwikkelen op het gebied van onderwijs in consumptieve techniek en zorg. Je hebt een hart voor onze leerlingen en hebt aantoonbare affiniteit met speciaal (voortgezet) onderwijs.

Aarzel niet langer! Solliciteer direct!

Vacature leerkracht Gerhardschool

Jij en kinderen met ernstige gedragsproblemen?

De Gerhardschool is op zoek naar een fulltime leerkracht voor 2018-2019 (m/v). De Gerhardschool is een cluster-4 school voor kinderen (van 4 t/m 12 jaar) met ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen.
Vanzelfsprekend ben je pabo-gediplomeerd. Ervaring daarentegen is geen must. Veel belangrijker is dat je over de juiste persoonlijkheidskenmerken en motivatie beschikt. Die kunnen we je namelijk niét aanleren. Al het andere wel. Dit gebeurt aan de hand van onze goede interne coaching en begeleiding. Je houdt van een uitdaging!


Open sollicitatie

We nodigen je graag uit om ons een open sollicitatie te sturen, want we staan altijd open voor talent!

Stuur je open sollicitatie aan info@orion.nl
Ċ
Jelka Bröcheler,
1 feb. 2018 05:42
Ċ
Kenia Sanchez,
29 nov. 2018 06:19
Ċ
Jelka Bröcheler,
30 okt. 2018 07:04
Ċ
Jelka Bröcheler,
18 jun. 2018 01:31
Ċ
Kenia Sanchez,
29 nov. 2018 06:20
Ċ
Kenia Sanchez,
29 nov. 2018 06:20
Ċ
Jelka Bröcheler,
23 sep. 2018 06:33
Ċ
Jelka Bröcheler,
18 sep. 2018 04:20
Ċ
Jelka Bröcheler,
24 jul. 2018 15:31
Ċ
Jelka Bröcheler,
19 sep. 2018 08:33
Ċ
Kenia Sanchez,
17 okt. 2018 00:05
Ċ
Jelka Bröcheler,
15 okt. 2018 11:02