SO scholen


Speciaal Onderwijs bij Orion

Onze scholen bieden onderwijs en zorg aan kinderen die om wat voor reden dan ook niet naar een 'gewone' basisschool gaan. 

Wat de reden ook is. Bij Orion bieden we goed onderwijs èn extra zorg. Onze leerlingen krijgen net als ieder kind gewoon les en daarnaast de extra hulp die nodig is. 
Benieuwd? 

Kom eens langs! We leiden u graag rond! 
Maakt u wel eerst een afspraak? Anders is het voor de leerlingen erg onrustig.

U kunt altijd bellen of per mail uw vragen stellen:
020 - 346 0340 * info@orion.nl


Voor wie?
De Van Koetsveldschool en Drostenburg zijn er voor leerlingen met verstandelijke beperkingen (Zeer Moeilijk Lerend) en/of lichamelijke beperkingen (Lichamelijk Gehandicapt/Meervoudig Gehandicapt) en leerlingen die langdurig ziek zijn (Langdurig Zieken).

Welke locatie past bij mijn kind? 
Als u met ons contact opneemt, bekijken we samen op welke locatie uw zoon of dochter het beste tot zijn recht komt. 

Waar?
speciaal voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK)
Archimedesplantsoen 98 * 1098 KG Amsterdam
Contact: 020 – 668 38 21 * ks.directie@orion.nl 
Website school

speciaal voor kinderen met een lichamelijke- of een meervoudige handicap, of een chronische ziekte
Drostenburg 1 * 1102 AM Amsterdam
Contact: 020 – 3987755 * drostenburg@orion.nl

Voor wie?
Voor kinderen met gedragsproblemen.

Welke locatie past het beste bij mijn kind?
We kijken graag samen met u op welke locatie uw zoon of dochter het beste tot zijn recht komt. Dat hangt onder meer af van de problematiek van uw kind en uw woonplaats.
 
Waar?
IJsbaanpad 7 * 1076 CV Amsterdam
Contact: 020 676 98 49 * vandetschool@orion.nl 

Terpstraat 36 * 1069 TV Amsterdam
Contact: 020 410 07 40 * dejonghschool@orion.nl

Valentijnkade 61-62 * 1095 JL Amsterdam
Contact: 020 -665 18 11 * gerhardschool@orion.nl
Ċ
St. Orion,
31 mei 2012 01:22