Roos Koole

Roos Koole is van huis uit pedagoge. Tussen 1972 en 2014 heeft Roos op diverse ministeries gewerkt in verschillende rollen en functies. Hiervan heeft zij bijna 19 jaar bij het ministerie van Onderwijs gewerkt. In die periode heeft zij onder andere leidinggegeven aan de directie Speciaal Onderwijs en aan het onderwijsachterstandenbeleid. Haar intrinsieke motivatie om een bijdrage te leveren aan leerlingen die iets extra’s nodig hebben is in die periode ontstaan.

In 2005 is zij overgestapt naar de bedrijfsvoering binnen de Rijksoverheid en heeft als directeur en als interimmanager leiding gegeven aan verschillende veranderprocessen in die sector. Het opzetten van “Wereld Wijd Werken” (3W), een shared service organisatie van waaruit wereldwijd facilitaire, personele- en materiële diensten aan alle Nederlandse ambassades in de wereld worden verleend voor het ministerie van Buitenlandse Zaken was haar laatste opdracht binnen de Rijksoverheid.

Sinds 2014 Roos eigenaar van Koole Coaching&Advies. Zij reviewt programma’s en projecten binnen de overheid op verzoek van Bureau Gateway. Het gaat daarbij vaak om complexe veranderprocessen in de welzijnssector in brede zin. Zij schrijft mee aan artikelen over opdrachtgever- en opdrachtnemerschap om kennis te delen binnen de overheid over de opgedane ervaringen uit de Gateway Reviews die zij de afgelopen jaren heeft uitgevoerd. Naast lid van de Raad van Toezicht van Orion is zij voorzitter van de Raad van Toezicht voor stichting VierTaal. Tot slot coacht zij.

Deze opgedane kennis en levenservaring komen goed van pas in haar rol als toezichthouder. Kennis moet je echter vitaal houden. Roos bezoekt waar mogelijk congressen en symposia over onderwijs. Dat betekent naast het bezoeken van de scholen van Orion en VierTaal, ook naar congressen gaan over onderwijs, welzijn en toezicht.