Stafbureau

PersoneelszakenBeleid | Jaarverslag P & O |  

Goed passend onderwijs begint met kwalitatief goed personeel. Daarbij komt de opdracht om de doelstellingen met minder overheidsmiddelen te realiseren. De overheid doet tevens een groter beroep op eigen verantwoordelijkheid met alle veranderingen op Passend onderwijs, AWBZ, Wajong, Wsw en bijstand. Tegelijk zijn de verwachtingen, die de samenleving heeft van het (V)SO sterk gestegen en verankerd in het wetsvoorstel Kwaliteit (V)SO.  

Onze medewerkers maken werk van de doelen die wij nastreven met ons onderwijs. Om de juiste mensen hiervoor te interesseren en selecteren, ze goed toe te rusten en hun expertise optimaal in te zetten werkt Orion aan een Integraal Personeelsbeleidsplan. 
Een selectie met de maatregelen die bijdragen aan de ontwikkeling en de uitvoering van het onderwijskundig beleid en de evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding is hier in te zien.

Ċ
l.leevendig@orion.nl,
13 jul. 2011 23:10
Ċ
l.leevendig@orion.nl,
25 jul. 2011 12:12
Comments