dhr. Paul Schings

Paul Schings heeft in 2000 als portefeuillehouder Onderwijs van het Stadsdeel Amsterdam Zuidoost met enkele collega's het initiatief genomen om het openbaar speciaal (voortgezet) onderwijs samen te brengen in een nieuwe stichting. Vanaf januari 2003 is hij voorzitter van het bestuur van Stichting Orion. 

Paul Schings is van 2006 tot 2011 wethouder geweest in de gemeente Alphen a/d Rijn met de portefeuilles Financiën, Werk en Bijstand, Cultuur Volkshuisvesting, ICT, Dienstverlening en Andere Overheid. Op dit moment is hij beleidscoördinator bestuurlijke organisatie bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.