Passend onderwijs cluster 2

Met ingang van augustus gaat de Wet op het passend onderwijs in. Dit betekent dat er andere afspraken worden gemaakt met betrekking tot de ambulante begeleiding van leerlingen. 

Op deze pagina vindt u de communicatie aan scholen over de ambulante begeleiding van cluster 2 leerlingen.

Regelgeving 
Voor cluster 2 leerlingen met een nog geldige indicatie zijn landelijk de volgende afspraken gemaakt: 
Voor elke leerling wordt door de ambulant begeleider in samenspraak met school en ouders een arrangement vastgesteld, licht of medium 
Het arrangement bestaat uit 2 delen: het begeleidingsdeel (voormalige ambulante begeleiding) en het ondersteuningsdeel (voormalige rugzakdeel school) 
In de overgangsregeling bestaat de mogelijkheid om het ondersteuningsdeel door de basisschool te laten uitvoeren. Hiervoor worden dan gelden overgedragen aan de school. 

Aan het overdragen van gelden zijn voorwaarden en kwaliteitscriteria verbonden, deze treft u aan in bijlage (kaderbrief Simea 6 november 2013) en zijn terug te vinden op de website van Orion.
 
U kunt er ook voor kiezen het ondersteuningsdeel door de ambulante dienst cluster 2 te laten verzorgen, dan worden geen gelden overgedragen. 
Deze regeling is een overgangsregeling om bestaande verplichtingen van scholen op te vangen. Bij nieuwe leerlingen wordt zowel het begeleidings- als ondersteuningsdeel door de ambulante dienst verzorgd. 

In onderstaande documenten de brieven aan scholen voor voortgezet en primair onderwijs en ook de kaderbrief van Siméa.

Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op!


Comments