Orion bloggers

Wie zijn de Orion Bloggers?

Dat zijn: 
 Julia BakkesIn 2012 ben ik afgestudeerd aan de hogeschool Ipabo in Amsterdam. Daarnaast heb ik altijd een passie gehad voor het schrijven van stukken over wat mij bezighoudt. Eerst in de vorm van een dagboek, later via een blog.

Na mijn afstuderen ben ik gaan werken op een kinderdagverblijf in Amsterdam. Hier heb ik gedurende een jaar gewerkt op de buitenschoolse opvang en een peutergroep. Ik heb een peuterproject mogen starten voor kinderen die binnen een halfjaar zouden starten in het basisonderwijs. Zie het maar als een voorbereiding op de kleuterschool. Ook heb ik tijdens mijn periode op het kdv verschillende cursussen mogen volgen, o.a. over de interactie met kinderen en ouders.

Gedurende het schooljaar 2013/2014 ben ik de Master SEN opleiding tot gedragsspecialist gestart. Voor deze studie ben ik stage gaan lopen op de Mr. de Jonghschool. Ook heb ik invalwerk verricht in het regulier onderwijs.

Per 1 augustus 2014 werk ik fulltime op de Mr. de Jonghschool. Op 7 oktober 2015 deel ik mijn ervaringen als startende leerkracht in het cluster 4 onderwijs tijdens het Lerarencongres. Daarnaast reis ik graag en dus ben ik bijna elke schoolvakantie in het buitenland te vinden. De combinatie van lesgeven, leren en reizen maakt mijn leven tot een groot avontuur. Ik ben ambitieus en wil mijn kennis en ervaringen graag delen. Genieten is mijn motto!
 Cees BlijMijn naam is Cees Blij en ik ben als schoolmeester geboren. Door mijn opa's ben ik gehersenspoeld om leraar te worden.

Zelf zijn ze maar tot hun twaalfde jaar naar school gegaan en vervolgens is er één in de haven gaan werken en de ander als visser het zeegat uit getrokken.

Via zelfstudie hebben ze hun blik op de wereld verruimd. Beide grootvaders werden lid van de SDAP en mede daardoor gericht op het verheffen van de arbeidersklasse.
Om die verheffing tot stand te brengen diende men de arbeider te scholen en daarom werd het beroep van schoolmeester zo door hen gewaardeerd.

Als kleine jongen hoorde ik de verhalen van mijn opa's aan en een leuke schooltijd deed de rest.

Daarnaast heb ik al van kleins af aan graag verhalen en columns geschreven en met twee vrienden vier jaar lang een tijdschrift Zwart/Wit bestierd.

Na 18 jaar voor de klas op MLK en LOM-scholen, besloot ik na een studie orthopedagogiek te gaan werken als GZ-psycholoog op het VSO van de Kingmaschool, inmiddels Orioncollege.

Met mijn stukjes wil ik opvallende, leuke, vreemde en rare gebeurtenissen uit de praktijk delen, maar ook ontwikkelingen in het onderwijsveld tegen het licht houden en die van kritische kanttekeningen voorzien.

Het overkoepelende doel is om de lezers te laten ervaren dat het onderwijs, ondanks allerlei zaken niet goed geregeld zijn, het meest mooie en dankbare beroep is om in werkzaam te zijn. Een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het kind, dat maakt dit beroep zo waardevol. 
Lieke RigterIk ben Lieke Rigter en word door anderen vaak als enthousiast, positief en ambitieus beschreven. en laat ik mezelf nou direct daarin herkennen. Met als motto "Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd" probeer ik het maximale uit mijn privé en werkende leven te halen!


Voor Orion ben ik nu werkzaam als ambassadrice passend onderwijs, met de taak een expertisecentrum op te richten die er voor zorgt dat we onze waardevolle expertise kunnen delen met andere scholen en zo een bijdrage leveren aan passend onderwijs.


Het opzetten van een expertisecentrum betekent dat ik me begeef in de wondere wereld van het passend onderwijs van Amsterdam. Wat zich enerzijds kenmerkt door prachtige initiatieven en samenwerkingen die een antwoord zijn op hulpvragen en ondersteuningsbehoeften van leerlingen, maar anderzijds ook door een cultuur waar nog soms te weinig wordt gedacht in mogelijkheden, uitdagingen en oplossingen!


In mijn blogs wil ik de lezer een kleine kijk te geven in de wereld van passend onderwijs en alle avonturen die dat met zich meebrengt. Ik hoop dat de oplossingsgerichte werkwijze en de wil om samen te werken van het expertisecentrum zich als een olievlek over Amsterdam en omstreken zal verspreiden!
 Jenny de Leth

Mijn naam is Jenny de Leth en ik ben de moeder van Brenda die hier op school zit.

6 jaar geleden heeft ze op 5 jarige leeftijd een hersentumorverwijdering gehad en is daar gehandicapt uit gekomen.

In die tijd heb ik veel blogs geschreven en daar ben ik tot op de dag van vandaag mee doorgegaan.

Mijn blogs laten de kant van een ouder laten zien, een kant die niet te leren is uit boeken.

Een kant van veel verdriet , humor, trots, acceptatie, kracht maar ook vooral hoop.

Via Stichting Orion is een aantal leerkrachten en docenten gestart met de opleiding Master SEN*.


Een drukke baan waarbij de leerlingen al je aandacht vragen èn dan ook nog een studie oppakken. Dat is niet niks!

Hoe het met hen gaat, lees je in hun blog posts.

Zo het blog van Fred Vermeulen - docent op Orion College West.

*Master SEN:

De Master SEN is een vervolgopleiding voor leerkrachten en gericht op allerlei aspecten van speciale onderwijszorg. Je kunt de opleiding volgen in deeltijd binnen 1 of 2 jaar.

Persoonlijke en professionele ontwikkeling staan centraal. De opleiding helpt in het verwerven van actuele kennis en vaardigheden, zoals het oplossingsgericht denken en handelen en bieden leerkrachten de ruimte om aansluitend hun interesses of leervragen een pad uit te zetten. Uitgaande van het perspectief van de leerkracht wordt geanticipeerd op maatschappelijke ontwikkelingen, bevorderen ze de uitwisseling en samenwerking en ondersteunt de opleiding leerkrachten bij het integreren van theorie, praktijk en persoon.


Comments