Passend onderwijsadvies VO

Geplaatst 22 jan. 2015 05:09 door Jelka Bröcheler
Wij zijn Danielle de Groot en Marisa Post en hebben de taak om vanuit Orion / Altra chronisch zieke leerlingen en leerlingen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking te volgen in het reguliere voortgezet onderwijs (VO).

Wanneer de situatie er om vraagt ondersteunen wij de school/ouder(s)/leerling bij het verstrekken van informatie, het in contact brengen met de juiste instanties en het zoeken naar passende interventies op basis van de gesignaleerde, specifieke ondersteuningsbehoefte van de leerling.Wij houden actief zelf ‘een vinger aan de pols’ door op verschillende momenten in het jaar contact op te nemen met de scholen, maar zijn ook te allen tijden bereikbaar voor vragen.

Om te zorgen dat juist deze leerlingen niet onder de oppervlakte verdwijnen, zijn we bezig met het ontwikkelen van een toestemmingsformulier voor ouders en proberen we een manier te vinden waarop de overdracht van relevante informatie en kennis bijdraagt aan het bieden van ‘passend’ onderwijs.

     
Comments