Orion College West cluster 3-4

Geplaatst 22 jan. 2015 05:14 door Jelka Bröcheler

Op het Orion College West bieden we voortgezet onderwijs aan leerlingen met een chronische ziekte, een lichamelijke beperking of een internaliserend gedragsprobleem. Voor deze laatste groep kunt u denken aan leerlingen met een vorm van autisme of een angststoornis.

We bieden onderwijs op praktijk niveau, VMBO basis/kader/theoretisch en Havo niveau. Hierbij zitten de leerlingen met verschillende ondersteuningsbehoeften op cognitief niveau bij elkaar in de klas.

Elke dag zijn er twee verpleegkundigen in de school aanwezig om de leerlingen te begeleiden en ondersteunen op medische gebied.

Daarnaast is er een intensieve samenwerking met Reade in de school. Leerlingen met een revalidatie indicatie kunnen fysiotherapie, ergotherapie en begeleiding van een psycholoog of maatschappelijk werk krijgen op school.

Voor leerlingen die om medische reden niet volledig naar school kunnen, bieden we thuisbegeleiding door ambulant docenten. Hierbij is het doel de leerlingen zo veel mogelijk het onderwijs programma te laten volgen en zo goed mogelijk voor te bereiden op het examen. Waar mogelijk werken we toe naar een volledige aanwezigheid op school.

Voor informatie kunt u contact opnemen met onze zorg coördinator Marieke van der Meer - m.vandermeer@orion.nl
Comments