Jack Deen - directeur Drostenburg:’Gewoon waar het kan, speciaal waar het moet...’

Geplaatst 22 jan. 2015 05:16 door Jelka Bröcheler   [ 6 feb. 2015 08:52 bijgewerkt ]
Drostenburg is de verzamelnaam voor het gebouw, waarin de Mytyl school, Tyltylschool, Noteboomschool en Coronelschool zijn samengegaan. Het is de verwachting dat de vier scholen met ingang van 1 augustus 2015 zijn gefuseerd tot 1 onderwijsorganisatie. Binnen deze nieuwe school wordt dan basisonderwijs gegeven aan kinderen met een revalidatie- of medische hulpvraag (ongeacht hun cognitieve mogelijkheden). Verder wordt er voortgezet onderwijs gegeven aan jongen met een verstandelijke beperking en een revalidatie- of medische hulpvraag.

Naast gespecialiseerd onderwijs wordt er op Drostenburg door onderwijs intensief samengewerkt met kinderrevalidatie van Reade en ondersteunende begeleiding vanuit Cordaan. Naschoolse- en vakantieoppvang op Drostenburg wordt verzorgd door Happy2Move.

Vanuit Drostenburg wordt er veel belang gehecht aan een hechte samenwerking met de educatieve voorzieningen binnen de Amsterdamse ziekenhuizen, het ABC, ‘cluster 3 specialisten’ van het Samenwerkingsverband en de Stichting Onderwijs aan Zieke Kinderen. De genoemde organisaties ‘werken in elkaars verlengde’ waardoor er binnen de regio Amsterdam een gedegen aanbod voor leerlingen met een medische hulpvraag ontstaat onder het motto ‘gewoon waar het kan, speciaal waar het moet...’
Comments