Even voorstellen... Het Expertisecentrum Ziek en Onderwijs Amsterdam

Geplaatst 22 jan. 2015 05:22 door Jelka Bröcheler   [ 6 feb. 2015 08:43 bijgewerkt ]

Het Expertisecentrum Ziek en Onderwijs Amsterdam bestaat uit:
-De Educatieve Voorziening AMC/Vumc
-De afdeling Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen Amsterdam van het ABC
-De stichting Onderwijs Zieke Kinderen Amsterdam (Huisonderwijs)
- Stichting Orion - openbaar speciaal onderwijs Amsterdam
- Expertgroep voor kinderen met een medische- of revalidatie hulpvraag in het regulier basisonderwijs.

Al sinds 1999 is er een nauwe samenwerking tussen deze drie Amsterdamse organisaties. Met de recente invoering van de wet op Passend Onderwijs hebben we besloten ons te noemen: Expertisecentrum Ziek en Onderwijs Amsterdam. We stellen ons ten doel om het belang van zieke leerlingen na de invoering van de wetswijziging nauwgezet in de gaten te houden, goede praktijkvoorbeelden uit te wisselen en knelpunten te signaleren.

Om dit te realiseren gaan we vanaf nu structureel contact onderhouden met Drostenburg, Orion College West, JGZ en AB binnen de Expertisegroep Ziek en onderwijs Amsterdam.

Wie werken er bij het Expertisecentrum Ziek en Onderwijs Amsterdam?
Consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen en docenten Huisonderwijs.
De consulenten, landelijk bekend onder de koepel van Ziezon, zijn verbonden aan een educatieve voorziening of een onderwijsadviesbureau. Zij informeren scholen over ziektebeelden en de consequenties van de behandeling voor het leerproces. Ook wordt er in de ziekenhuizen door hen lesgegeven aan langdurig en/of regelmatig opgenomen leerlingen. In Amsterdam zijn consulenten werkzaam bij de Educatieve Voorziening AMC/VUmc en bij het ABC.

Daarnaast kunnen Amsterdamse scholen al sinds 1902 (!) hulp inroepen bij de Stichting Onderwijs aan Zieke Kinderen Thuis voor huisonderwijs. De docenten die een zieke leerling thuis les geven, helpen de leerlingen bij het plannen en maken van hun schoolwerk. Indien mogelijk worden leerachterstanden voorkomen dan wel beperkt.

NB. Ook organiseren we elk jaar een studiemiddag. Let op 17 februari 2015: Wel beter, niet gezond!

Comments