Nieuwsbrief 1 - december 2014


Even voorstellen...

Geplaatst 15 dec. 2014 01:47 door Jelka Bröcheler   [ 16 dec. 2014 02:04 bijgewerkt ]

Wellicht heeft u al jarenlange ervaring met Stichting Orion. Of misschien was het Onderwijsevent op 27 augustus de eerste keer dat u met onze stichting in aanraking kwam. Wij zijn de enige aanbieder van openbaar speciaal primair en voortgezet onderwijs in Amsterdam.
Op 16 locaties bieden wij speciaal onderwijs en passende zorg aan, afgestemd op de behoefte van onze leerlingen van 2,5 tot 20 jaar. Ieder kind met elke godsdienst of levensbeschouwing is welkom!

Orion is gespecialiseerd in onderwijs aan en begeleiding van kinderen en jongeren met:
- auditieve of communicatieve problemen (cluster 2)
- verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen of een chronische ziekte (cluster 3)
- psychiatrische problematiek en/of gedragsproblematiek (cluster 4)

Onze Ambulante Begeleidingsdienst begeleidt leerlingen op reguliere scholen.

Dit is onze eerste nieuwsbrief! De nieuwsbrief zal één keer per kwartaal verschijnen. De volgende zal in maart verschijnen.

Medialessen voor leerlingen

Geplaatst 11 dec. 2014 05:12 door Jelka Bröcheler   [ 15 dec. 2014 08:01 bijgewerkt ]

Voor de tweede keer doet Orion mee met Adobe Youth Voices. Leerkrachten krijgen een cursus Adobe Photoshop en Premiere om vervolgens met leerlingen een film- of fotoproject te doen.Vorig jaar waren we de enige Nederlandse instelling èn wereldwijd de enige instelling voor speciaal onderwijs die meedeed aan het project. Apetrots zijn we op de creativiteit en de vaardigheid waarmee leerkrachten en leerlingen dit hebben opgepakt. Het filmpje van de Van Koetsveldschool viel zelfs in de prijzen!

Expertisecentrum i.o.

Geplaatst 11 dec. 2014 05:09 door Jelka Bröcheler   [ 15 dec. 2014 08:02 bijgewerkt ]

Orion is al jaren de enige aanbieder van openbaar speciaal (voortgezet) onderwijs in Amsterdam. Onze kennis en expertise delen we graag met u!

 

Onze leerlingenpopulatie is zeer divers. Meervoudig beperkt, gedragsmatig moeilijk, leerlingen met stoornissen als ADHD, autisme en/of ODD, moeilijk lerend, langdurig ziek…  We hebben dus een geruime expertise in het onderwijs en zorg aan alle soorten en maten van leerlingen.

 

Expertisecentrum Orion

Ons onderwijs vergt een up-to-date kennis van onze medewerkers over onze leerlingen en alles wat bij hen komt kijken op het gebied van onderwijs en zorg. Dat doen we door in- en extern kennis te delen en scholing te volgen. Het delen van expertise en creativiteit maakt dat we passend onderwijs kunnen bieden aan leerlingen met cluster 3 en cluster 4 problematiek. Die waardevolle kennis en ervaring delen we vanuit het expertisecentrum Orion.

 

Advies op maat

We streven er naar - net als u! - om leerlingen een zo goed mogelijke plek in onze maatschappij te geven. Binnen Orion betekent dat, dat we iedere leerling maatwerk en kwaliteit bieden. Met als doel een passende plek in de maatschappij van morgen. We gaan voor innovatief, vooruitstrevend en passend onderwijs.

 

Heeft u vraagstukken als het gaat om leerlingen met speciale onderwijsbehoeften en wilt u deze leerling ook het beste bieden? Dan bent u bij het expertisecentrum van Orion aan het juiste adres. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een gedragsmatig moeilijke leerling, een moeilijk lerende leerling of een langdurig zieke leerling.

 

Graag willen we onze expertise aanbieden. We kunnen advies of begeleiding geven aan een leerling, een leerkracht coachen, een training geven aan een team of een crisisinterventie doen. Ook denken wij graag mee over de zorgcultuur of andere vragen waar u mee zit!

 

Contact

Wanneer u uw school wilt verrijken met expertise vanuit het cluster 3 en/of 4 neem dan contact op met Lieke Rigter. Zij zet zich vanuit ons expertisecentrum in als onze ambassadeur Passend Onderwijs, voor een duurzame samenwerking met andere scholen. Zij kan u ook in contact brengen met de juiste personen binnen Orion. Neem contact met haar op. Open middag voortgezet speciaal onderwijs

Geplaatst 11 dec. 2014 04:55 door Jelka Bröcheler   [ 15 dec. 2014 04:08 bijgewerkt ]

Op woensdag 28 januari vanaf 14.00 uur gooien alle Orion Colleges - de zes scholen voor voortgezet onderwijs van Orion - hun deuren wagenwijd open. 

U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen op één, meerdere of beter nog: alle zes locaties. 

Maak kennis met ons onderwijs; kom kijken, volg een les, leer onze leerlingen, leerkrachten en ondersteuners kennen. 

Aanmelden is niet nodig. Meer informatie op  de homepage van onze website.

Orion Werkstraat: de weg naar betaald werk

Geplaatst 11 dec. 2014 04:43 door Jelka Bröcheler   [ 29 jun. 2015 06:22 bijgewerkt door Dea Mooij ]

De invoering van de Participatiewet en van de entree opleidingen heeft tot gevolg dat het aantal leerlingen met het uitstroomprofiel Arbeidsmarkt sterk zal toenemen. De wereld verandert: wie kan werken, moet werken. Uitgangspunt is vooral kijken naar de mogelijkheden, koersen op arbeid en als dat echt niet haalbaar is dan pas komt dagbesteding in beeld.

ZMOLK'ERS
Leerlingen van cluster 2, 3 en 4 worden geplaatst in het uitstroomprofiel arbeid en vragen ieder om een specifieke aanpak. De aanpak voor de zogenaamde ZMOLK’ers - ZML leerlingen met gedragsproblematiek (ZMOK) - en cluster 4 leerlingen vraagt om extra aandacht. Juist bij deze groepen is de kans op uitval groot.

Cor de Ruiter - bestuurder Stichting Orion - licht toe: ‘Dat is de reden dat we de Orion Werkstraat hebben ingericht. Met de Werkstraat bieden alle Orion Colleges samen een basis van waaruit we onze jongeren kunnen coachen naar betaald werk. We kijken naar wat leerlingen kunnen èn willen. Aan de hand van INVRA - een inventarisatie zelfredzaamheid - bekijken we de kwaliteiten van de leerling. We spreken doelen af. We bekijken dan ook wat voor stage het meest geschikt is. Een individuele stage met of zonder job coach van school of een groepsstage.'

De Werkstraat staat voor:

- Iedere leerling volgt een opleiding die bij hem/haar past, aansluit op zijn/haar capaciteiten en aansluit op de arbeidsmarktperspectieven
- Leren in de praktijk is hét instrument voor de Werkstraat jongeren;
- De inhoud van theorielessen is ondersteunend aan en afgestemd op wat in de praktijk wordt geleerd;
- Waar mogelijk wordt ingezet op het behalen van een branchecertificaat en gewerkt met leerbedrijven;
- De Orion Werkstraat is voor ouders en leerlingen de specialist in de organisatie van de uitstroom naar arbeid.

Stagebureau
Het Werkstraat stagebureau faciliteert de mentor/stagebegeleider en draagt zorg voor de acquisitie van stagebedrijven, zowel voor groepsstages als voor individuele stages.

Einddoelen voor onze leerlingen zijn de 3 W’s: wonen, werken en welzijn. Daarom coachen we de leerlingen nog tot een jaar na hun diploma. 

Kortom: een totaalpakket van onderwijs, stage, certificaten en vervolgens het krijgen en houden van (betaald) werk. Meer weten? Neem contact met de Werkstraat op via info@orion.nl.

ZO! Empowerment cursus

Geplaatst 11 dec. 2014 04:27 door Jelka Bröcheler   [ 15 dec. 2014 06:29 bijgewerkt ]

Orion biedt allerlei trainingen en cursussen aan. Een voorbeeld daarvan is ZO!. De ZO! Empowerment cursus is speciaal ontwikkeld voor slechthorende leerlingen en leerlingen met TOS (taalontwikkelingsstoornis) in regulier onderwijs vanaf 12 jaar.

Wat?
We gaan 6 keer heel praktisch aan de slag om leerlingen positief te stimuleren om in hun kracht te gaan staan.  

ZO!
We bespreken met de leerlingen vragen als: 
- Hoe kom ik over?
- Wat drijft me?
- Wat kan ik nog leren over mezelf?
- Hoe word ik sterker?

Aan bod komt: 360 graden feedback, vriendschap, hulp vragen en de sociale omgeving. Leerlingen gaan op onderzoek uit naar aanleiding van opdrachten, formuleren hun uitdagingen en maken een persoonlijke presentatie.

Deelnemen?
Op dit moment loopt de cursus. De volgende cursus start in april. 
Meer informatie? Mail of bel Ditje Berg: d.berg@orion.nl /  06 41510772

1-6 of 6