Niels van Tent

Niels is partner bij Ebbinge BV, een search-, interim- en adviesbureau voor eindverantwoordelijke posities.


Hiervoor was hij CFO bij iHub, het samenwerkingsverband tussen Horizon, Altra, De Opvoedpoli en De Nieuwe Kans, organisaties op het gebied van jeugd, jeugdzorg en speciaal onderwijs. In eerdere jaren was hij onder andere directeur van de Dienst Werk en Inkomen van de gemeente Amsterdam en adviseur bij KPMG. In deze functies heeft hij veel ervaring opgedaan in het besturen van grote (uitvoerings)organisaties, met name op het gebied van bedrijfsvoering.


Hij is tevens ook bestuurslid bij Theater De Omval. Daarmee is bij breed maatschappelijk betrokken. Niels vindt het van groot belang dat organisaties in het publieke domein, zoals Orion, ruimte krijgen om dat te doen wat nodig is voor hun taak, in het geval van Orion goed onderwijs, en tegelijkertijd op een verantwoorde en zakelijke manier worden geleid.