Medezeggenschap

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) zitten ouders en medewerkers
die meedenken, meepraten en meebeslissen met de bestuurder van Stichting Orion en
daarmee een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs op de scholen.
De GMR bestaat uit vertegenwoordigers van de medezeggenschapsraden van alle
scholen van Stichting Orion en komt regelmatig bij elkaar voor overleg met de directie
en/of het bestuur van de stichting. Dit overleg gaat over zaken als de besteding van geld, 
de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen of de wijze
waarop ouders worden betrokken bij schoolactiviteiten. Rechtsboven vindt u een link naar
de lijst met de vertegenwoordigers per school en per cluster (samenstelling).


Medezeggenschapsraad

Per school is er een medezeggenschapsraad met ouders en personeelsleden.
Deze raad staat in verbinding met de GMR en is de gesprekspartner van de directeur van
de school.


Advies- en instemmingsrecht

Over sommige onderwerpen adviseert de medezeggenschapsraad het management en er
zijn ook zaken waarin de medezeggenschapsraad een zwaardere stem heeft via het
instemmingsrecht. Deze rechten zijn in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS)
vastgelegd. Daarin staat onder andere dat: 
  • De ouder- en personeelsgeleding hun eigen bevoegdheden hebben.
  • Een GMR-lid geen MR-lid hoeft te zijn.
  • De personeelsgeleding van de GMR de bevoegdheid heeft om arbeids-voorwaardelijke
    zaken zelfstandig te bespreken.

Wet Medezeggenschap op Scholen

Meer informatie over de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) staat op de website Info WMS.


Ċ
Jorinde Boon,
1 jul. 2019 05:01
Ċ
Dea Mooij,
6 okt. 2015 05:03
Ċ
Jorinde Boon,
1 jul. 2019 05:00