Locatie Noord

Het Orion College in Amsterdam Noord is bestemd voor leerlingen die moeilijk lerend zijn en/of een verstandelijke beperking hebben. Een deel van de leerlingen heeft bovendien gedragsmatige en/of psychische problemen. De mate van beperking bepaalt of een leerling gebaat is bij een plaatsing op vestiging Beijerlandstraat of Wognumerplantsoen.

De school ontfermt zich in steeds ruimere mate over vluchtelingenkinderen uit alle windstreken, zij worden evenals onze reguliere leerlingen begeleid naar een zinvolle dagbesteding, arbeid of vervolgonderwijs. De school heeft een regionale functie, leerlingen komen uit Amsterdam en de omliggende gemeenten.

Het team
Het schoolteam bestaat uit locatie directeuren, leerkrachten, onderwijsondersteuners zoals zorgcoördinatoren, orthopedagogen, psychologen, een schoolarts, intern begeleiders en een coördinator stage en arbeid, stagebegeleiders en klassenassistenten.
 
De school kenmerkt zich door:
  • Praktijkgericht onderwijs/ leren door doen
  • Maatwerk waarbij uitgegaan wordt van de mogelijkheden van de individuele leerling
Specialisatie: voortgezet speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen (vso-zmlk) in de leeftijd van 12 tot 20 jaar.

Tevredenheidsonderzoek
Het tevredenheidsonderzoek vindt u onderaan deze pagina.

Orion College Noord
Locatiedirecteur Beijerlandstraat: de heer H. Verheijen
Locatiedirecteur Wognumerplantsoen: mevrouw J. Polter
Contactpersoon informatie/aanmelding: de heer Cees BlijAdres locatie Beijerlandstraat
Beijerlandstraat 2 
1025 NN Amsterdam
onderbouw (12 t/m 15 jaar)
Telefoon: 020 – 636 24 87 


Orioncollega Locatie Noord


Adres locatie Wognumer
Wognumerplantsoen 2-4
1023 EP Amsterdam
bovenbouw (16 t/m 19 jaar)
Telefoon: 020 – 636 33 93
Orioncollege Locatie Noord werkschool


Ċ
St. Orion,
29 dec. 2011 02:59
Ċ
d.krijger@orion.nl,
6 nov. 2011 07:59