Bestuursverslagen

Bestuursverslagen

Onderaan deze pagina vindt u onze bestuursverslagen van de afgelopen jaren. 


Bestuursverslag 2020

Het jaar 2020 stond ook voor Orion in het teken van corona.

Er is kneiterhard gewerkt om alle leerlingen binnen het onderwijs te houden en de onderwijsgerichte samenwerking met ouders is sterker geworden door het online lesgeven.

Daarnaast is er zo veel als kon gewerkt aan de speerpunten die we voor 2020 geformuleerd hadden. In het bestuursverslag is terug te lezen wat er in 2020 allemaal gelukt is en welke zaken (enige) vertraging hebben opgelopen.

Ook wordt verslag gedaan van de financiën van Orion in 2020.


Met het bestuursverslag legt Orion publieke verantwoording af aan ouders, personeelsleden, de medezeggenschapsraden, de rijksoverheid, de gemeente Amsterdam en alle andere belanghebbenden. Een helder en open document is daarvoor essentieel. Wij stellen uw reactie of vragen op prijs. Wij nodigen u uit dit te doen via info@orion.nl.
Ċ
Mieke Hermsen,
30 jun. 2021 00:45
Ċ
Mieke Hermsen,
23 jun. 2020 04:02
Ċ
Admin Orion,
4 jul. 2013 08:28
Ċ
Dea Mooij,
7 jul. 2014 04:19
Ċ
Dea Mooij,
19 sep. 2016 05:34
Ċ
Dea Mooij,
10 jul. 2017 04:54
Ċ
Dea Mooij,
27 aug. 2018 06:25
Ċ
Jelka Bröcheler,
13 aug. 2015 01:51