Bestuursverslagen

Onderaan deze pagina vindt u onze bestuursverslagen van de afgelopen jaren. 

Bestuursverslag 2018
Voor Orion was 2018 een succesvol jaar waarin de onderwijskwaliteit van een aantal Orion scholen door de inspectie gehonoreerd is met predicaten goed en excellent, de samenwerking met de samenwerkingsverbanden verder verstevigd is en het Expertisecentrum volop gevraagd is om diensten te leveren in het reguliere onderwijs. Kortom, Orion leverde in 2018 een belangrijke bijdrage aan passend onderwijs. We gaan ons in 2019 nog meer verbinden met het reguliere onderwijs om eerder onze expertise in te kunnen zetten, zodat we waar mogelijk leerlingen en leerkrachten zo kunnen ondersteunen dat zij zich op hun eigen school verder kunnen ontwikkelen. Daarnaast houden we natuurlijk onze eigen scholen goed op orde zodat er voor leerlingen die dat nodig hebben excellent speciaal onderwijs gegeven kan worden.

Met het bestuursverslag wordt de publieke verantwoording afgelegd aan ouders, personeelsleden, de medezeggenschapsraden, de rijksoverheid, de gemeente Amsterdam en alle andere belanghebbenden. Een helder en open document is daarvoor essentieel. Wij stellen uw reactie of vragen op prijs. Wij nodigen u uit dit te doen via info@orion.nl.


https://docs.google.com/a/orion.nl/viewer?a=v&pid=sites&srcid=b3Jpb24ubmx8d2Vic2l0ZS1vcmlvbnxneDoyZDI3NjkyNDEzNzVmNDk2

https://drive.google.com/open?id=0B7Cyb6q7x24hQXMwLTZrTGNWYms

https://docs.google.com/a/orion.nl/viewer?a=v&pid=sites&srcid=b3Jpb24ubmx8d2Vic2l0ZS1vcmlvbnxneDo1YTg3YWExNjM1ZGNmZDY0

Jaarverslag 2014Ċ
Admin Orion,
4 jul. 2013 08:28
Ċ
Dea Mooij,
7 jul. 2014 04:19
Ċ
Dea Mooij,
19 sep. 2016 05:34
Ċ
Dea Mooij,
10 jul. 2017 04:54
Ċ
Dea Mooij,
27 aug. 2018 06:25
Ċ
Jelka Bröcheler,
13 aug. 2015 01:51