Stafbureau

Om prettig te leren en te werken is goede huisvesting nodig. Veel aandacht wordt gegeven aan:  
  • onderhoud en kwaliteitsverbetering van de schoolgebouwen
  • verbouw en (vervangende) nieuwbouw
  • veiligheid
Nieuwbouw Mytylschool
Inmiddels is al een flink deel van de school gesloopt en binnen het gebouw hebben een aantal forse verbouwingen plaatsgevonden. Ernest Pieters, de architect, zorgt er voor dat in het nieuwe schoolgebouw nog beter kan worden samengewerkt tussen medewerkers van Reade, de Mytylschool en de nabijgelegen Noteboomschool.