Krishna Taneja

Krishna
 Taneja heeft een achtergrond in veiligheid en innovatie. Op dit moment is hij directeur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, met ca 1800 medewerkers en een gebied met 700.000 inwoners en 17 gemeenten een van de 25 regio’s in Nederland. 

Hiervoor was hij werkzaam als directeur Nationale veiligheid bij TNO, waar hij verantwoordelijk was voor innovaties en technologische ontwikkelingen bij veiligheidsorganisaties en vitale sectoren. En daarvoor kende hij een lange carrière bij de politie met als laatste functies districtschef in Hollands-Midden, waar hij in 2011 verantwoordelijk was voor de crisisaanpak bij het schietdrama in Alphen aan den Rijn, en adviseur van de nationale korpschef op crisis en terrorisme. 

Krishna is een ervaren toezichthouder met ervaring binnen de GGZ, het sociale domein en onderwijs binnen een Justitiële Jeugdinrichting en een basisschool. Krishna vind het belangrijk dat een organisatie als Orion de juiste aandacht heeft voor kwaliteit en veiligheid vanuit het oogpunt van de medewerkers, leerlingen en hun ouders. 
Comments