Hier vindt u ons


Cluster 3

Voor wie?

Cluster 3 is voor leerlingen die langdurig ziek zijn (Langdurig Zieken) en/of leerlingen met lichamelijke beperkingen (Lichamelijk Gehandicapt/Meervoudig Gehandicapt) en/of leerlingen met verstandelijke beperkingen (Zeer Moeilijk Lerend).


Welke locatie past bij mijn kind?

Als u met ons contact opneemt, bekijken we samen op welke locatie uw zoon of dochter het beste tot zijn recht komt.


Waar?


Drostenburg

speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs voor kinderen met een lichamelijke- of een meervoudige handicap of een chronische ziekte

Drostenburg 1 * 1102 AM Amsterdam

Contact: 020 – 3987755 - drostenburg@orion.nl

www.drostenburg.nl  - Twitter @Drostenburg


Van Koetsveldschool

speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK)

Archimedesplantsoen 98 * 1098 KB Amsterdam

Contact: 020 - 668 38 21  - ks.directie@orion.nl

www.zmlkoetsveld.nl - Twitter @zmlkoetsveld


Orion College Noord

speciaal voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK)

Beijerlandstraat 2

1025 NN Amsterdam

Contact: 020 – 636 24 87 - orioncollegenoord@orion.nl

www.orioncollegenoord.nl

- vervolg cluster 3 -

Orion College Zuidoost

voorgezet speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK) met daarnaast gedragsproblematiek

Bijlmerdreef 1289 / 2 * 1103 TV Amsterdam ZO

Contact: 020 - 368 10 71 - orioncollegezuidoost@orion.nl

www.orioncollegezuidoost.nlOrion College Drostenburg

voortgezet speciaal onderwijs voor langdurig zieke leerlingen en/of leerlingen met een lichamelijke beperking en/of leerlingen met een autismespectrumstoornis

Drostenburg 5B * 1102 AM Amsterdam

Contact: 020 - 611 12 13 - orioncollegedrostenburg@orion.nl

www.orioncollegedrostenburg.nl

Cluster 4

Voor wie?

Voor kinderen met gedragsproblemen.


Waar?


Speciaal onderwijs


Van Detschool

IJsbaanpad 7 * 1076 CV Amsterdam

Contact: 020 676 98 49 - vandetschool@orion.nl

www.vandetschool.nl


Mr. De Jonghschool

Terpstraat 36 * 1069 TV Amsterdam

Contact: 020 410 07 40 - dejonghschool@orion.nl

www.mrdejonghschool.nl


Gerhardschool

Valentijnkade 61-62 * 1095 JL Amsterdam

Contact: 020 -665 18 11 - gerhardschool@orion.nl

www.gerhardschool.nl - Twitter @gerhardschool


Voorgezet speciaal onderwijs

Orion College Drostenburg

Drostenburg 5B * 1102 AM Amsterdam

Contact: 020 - 611 12 13 - orioncollegedrostenburg@orion.nl

www.orioncollegedrostenburg.nl


Orion College Amstel

Wibautstraat 220-222 * 1097 DN Amsterdam

Contact: 020 - 644 22 32 - orioncollegeamstel@orion.nl

www.orioncollegeamstel.nl