dhr. Harrie Jonkman

Sinds zijn studie (sociologie, onderwijskunde) is Harrie Jonkman werkzaam op het terrein van de cognitieve en sociale ontwikkeling van kinderen en jongeren. Vooral kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen en de steunende rol die de omgeving (gezin, onderwijs, wijk) hierbij kan spelen, hebben zijn aandacht. 

Ook bestuurlijk heeft Harrie Jonkman op dit terrein verschillende functies vervuld. Hij is senior binnen de afdeling Jeugd, Onderwijs en Opvoeding van het Verwey-Jonker Instituut.