Excellente scholen


            

        


      Op 20 januari 2020 ontving de Gerhardschool het predicaat Excellente school voor het onderwerp 'Eigenaarschap bij professionals en
autonomie bij leerlingen leidt tot maximale (onderwijs)opbrengsten'. Hiermee is het predicaat wat de school in 2016 reeds ontving verlengd voor een nieuwe termijn. Klik hier voor het juryrapport van de Gerhardschool dd januari 2020.

Op 21 januari 2019 ontving de Mr. De Jonghschool het predicaat Excellente school met betrekking tot Autonomie en eigenaarschap van team en leerlingen voor duurzame (school-ontwikkeling). Hiermee is het predicaat wat de school in 2015 reeds ontving verlengd voor een nieuwe termijn. Klik hier voor het juryrapport van de Mr. de Jonghschool dd januari 2019.

Op 22 januari 2018 ontvingen Orion College Zuid en De Van Koetsveldschool het predicaat Excellente School van het Ministerie van OCW. De Gerhardschool en Orion College Noord hebben datzelfde predicaat op 23 januari 2017 ontvangen. De Mr. de Jonghschool was de allereerste Orion school die het predicaat ontving in 2016.

Orion College Amstel krijgt het predicaat Excellente School op het gebied van schoolklimaat en gedrag. Deze school voor voortgezet speciaal onderwijs is er speciaal voor leerlingen met (ernstige) gedragsproblemen. Klik hier voor het juryrapport van Orion College Amstel 
<Deze school heette voor januari 2019 Orion College Zuid>

De Van Koetsveldschool voor zeer moeilijke lerende- en meervoudig beperkte kinderen heeft het predicaat Excellente School gekregen voor haar planmatige aanpak van Weerbaarheid en Seksuele vorming voor deze kwetsbare doelgroep. Klik hier voor het juryrapport van de Van Koetsveldschool

De Gerhardschool
 voor zeer gedragsmoeilijke leerlingen is niet alleen de Gezondste School van Amsterdam, maar heeft nu ook het predicaat Excellente school gekregen voor de periode 2016-2018. In het geval van de Gerhardschool staat dit predicaat voor: 1. hoogwaardig onderwijs en 2. duurzame schoolontwikkeling. Klik hier voor het juryrapport.

Orion College Noord - voortgezet speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende leerlingen - heeft ook voor de periode 2016-2018 het predicaat Excellente school gekregen. Met dit predicaat wil de school aan leerlingen en hun ouders laten zien dat zij gewoon speciaal is in heel goed onderwijs. Klik hier voor het juryrapport.

Excellente school
Een excellente school is in de basis een goede school die zich onderscheidt van andere goede scholen door te excelleren op een bepaald gebied dat in de school als geheel doorwerkt. Met het predicaat Excellente School krijgen zeer goed presterende scholen de maatschappelijke zichtbaarheid en waardering die ze verdienen. Excellente scholen zijn een voorbeeld voor andere scholen. Zij dagen andere scholen uit om de lat ook hoog te leggen en dit predicaat te bemachtigen. Zo heeft vorig jaar de Mr. de Jongh als eerste school van stichting Orion al het predicaat excellent behaald. Het predicaat verkrijgen scholen door zich aan te melden bij de jury van onderwijsexperts. De jury beslist vervolgens welke scholen het predicaat verkrijgen op basis van analyse, aangeleverde stukken, een presentatie van de school en observaties in de praktijk.

Juryrapporten
Klik hier voor het juryrapport van de Gerhardschool dd januari 2016