Medezeggenschap


Heeft u vragen? 
Ook als u zelf een verzoek wilt doen om een onderwerp op de GMR agenda te krijgen of een 
keer een vergadering wilt bijwonen, n
eemt u dan contact op met de secretaris van de GMR 
Hans Versteegh: h.versteegh@orion.nl