Stefan van Hameren


Stefan is opgeleid als bedrijfskundige (Master in Business Administration) en (ICT) project manager. Hij heeft na een loopbaan bij een farmaceutisch bedrijf in 2010 een bewuste overstap gemaakt naar de publieke sector.


Sinds 2011 is hij Hoofd Finance & Control / faculteitscontroller bij de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht.

Sinds 2010 is hij tevens lid van de gemeenteraad in Woerden, met als belangrijkste aandachtspunten de decentralisaties in het sociaal domein en financiën. Hij is daar voorzitter van de auditcommissie. Namens de gemeenteraad van Woerden heeft hij zitting in het Algemeen Bestuur van Ferm Werk, een gemeenschappelijke regeling van vier gemeenten die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de participatiewet.


Comments