René Peeters

René is gestart als leerkracht in Amsterdam. Eerst in Oost en aansluitend in Amsterdam Zuid. Grappig genoeg op een school met zijn naam Peetersschool. Medio tachtiger jaren is René directeur geworden van een basisschool in Duivendrecht en later in Almere. Ondertussen managementopleidingen gedaan en universitaire studie afgerond Master of Educational Superintendency (Nijmegen).

Na regiomanager in openbaar onderwijs Almere en hoofd onderwijs stadsdeel Zeeburg is René algemeen directeur openbaar onderwijs van de AWBR geworden. Voorzitter geweest van gezamenlijke openbare schoolbesturen voor basisonderwijs in Amsterdam. Later ook van het Breed Bestuurlijk Overleg in Amsterdam (alle basisschoolbesturen in A’dam). Ook voorzitter geweest van een van de samenwerkingsverbanden in Amsterdam.

Nu wethouder Jeugd, Onderwijs, Sport en WMO in Almere sinds 2010 (onderwijsonderhandelaar namens VNG), lid van de commissie Onderwijs, cultuur en sport van de VNG. En sinds kort ook voorzitter van de werkgroep Jeugd/WMO G32. Ook voorzitter van de RvT Stichting Opvoeden.nl

Comments