Martien Kuitenbrouwer

Martien Kuitenbrouwer is historica en bestuurskundige. Ze studeerde aan de UvA en later aan de London School of Economics. Ze werkte achtereenvolgens als organisatieadviseur voor verschillende bestuurslagen in de publieke sector, als ambtenaar en als bestuurder. Martien is gefascineerd door innovaties in de publieke sector, en de leerprocessen die daaraan verbonden zijn.

In haar achtjarige aanstelling als voorzitter van het Dageljiks Bestuur van Stadsdeel West was ze verantwoordelijk portefeuillehouder voor jeugdzorg en onderwijs. Vanuit die hoedanigheid was ze nauw betrokken bij de decentralisaties in de jeugdzorg en passend onderwijs.

Inmiddels werkt ze part time aan de UvA, als oprichter van het Programme for Public Mediation; een expertisecentrum voor Conflicthantering in het Publieke Domein. Dit programma is erop gericht om onderzoek, onderwijs en praktijk rondom conflicthantering en vastgelopen samenwerking in het publieke domein beter op elkaar aan te laten sluiten (www.uva.nl/pmp)

Daarnaast is ze weer terug bij haar oude vak als adviseur en begeleidt ingewikkelde samenwerkingsverbanden in het publiek domein. Ze is tevens voorzitter van het internationale Kinderfilmfestival Cinekid en van Stichting Unexpect. 


Comments