Harro Hoogerwerf

Harro Hoogerwerf (1960) heeft Bestuurskunde gestudeerd en is daarna jaren werkzaam geweest in de sector sociale zekerheid. Van 1998 tot 2006 was hij portefeuillehouder welzijn/onderwijs in stadsdeel Slotervaart en vanuit die functie sterk betrokken bij het proces van krachtenbundeling en verzelfstandiging van het openbaar speciaal onderwijs in Amsterdam. 

Tot 2009 was hij werkzaam bij Radar Advies BV en via die instelling bij de Dienst Werk en Inkomen aangesteld als projectleider Maatschappelijke Participatie. Momenteel is hij hoofd van de afdeling Educatie en Inburgering bij de gemeente Amsterdam. Hij is sinds 2008 lid van het bestuur van Orion als penningmeester. In 2012, bij de overgang naar het RvT-model, is hij lid geworden van de RvT en de auditcommissie.