dr Tom Rodrigues

Tom Rodrigues is van huis uit opvoedkundige.

Na zijn studie werkte hij 10 jaar bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen in directie-, beleid- en managementposities. Sinds 1991 was hij als senior organisatie adviseur en directeur verantwoordelijk voor de overheidsdivisie van CMG. In die hoedanigheid was Tom Rodrigues direct betrokken bij organisatieveranderingen in het openbaar bestuur. Vanuit eindverantwoordelijke rollen werd meegewerkt aan modernisering van bedrijfsvoering op het terrein van organisatie, cultuur en management.

Ook publiceerde hij een aantal artikelen over de modernisering van het openbaar bestuur en de betekenis van menselijk gedrag c.q. de rol van de manager daarbij.

Van 1997 tot 2010 was Tom Rodrigues lid van de Raad van Bestuur van Ordina en in het bijzonder belast met de commerciële regie en het toprelatie netwerk, alsmede de ontwikkeling van de Organisatie advies discipline. Tevens is hij als senior organisatieadviseur betrokken in een aantal grote herontwerp/veranderingstrajecten.

Tenslotte was hij van 2000 tot 2009 bestuursvoorzitter van de Stichting Samenleving en Bedrijf die het maatschappelijk ondernemen in Nederland promoot. 

Tom is sinds mei 2010 oprichter/eigenaar van TRConsult en zelfstandig 
bestuursadviseur.