dhr. Toon Abcouwer

Toon Abcouwer heeft economie gestudeerd en is werkzaam bij de Universiteit van Amsterdam. Zijn onderzoeksinteresse gaat uit naar de invloed die moderne informatie- en communicatietechnologie heeft op het functioneren van organisaties, zowel in de profit als in de non-profit sector en het onderwijs. Verder doet hij onderzoek naar onderwijsvernieuwing, mede als gevolg van moderne ICT, waarbij het individu centraal wordt gesteld. Hij heeft over dit onderwerp ook diverse publicaties op zijn naam staan. 

Op onderwijsgebied is hij actief in het ontwikkelen van maatwerkopleidingen op het gebied van Informatiemanagement. 
Hij is enkele jaren lid geweest van de Bestuurscommissie Openbaar Basisonderwijs Hoorn en Medemblik.