dhr. Marten Muis

Marten Muis heeft tot 1998 binnen diverse vormen van speciaal (basis) onderwijs in het Amsterdamse openbaar onderwijs gewerkt. Daarbij is hij in een reeks verschillende functies werkzaam geweest.  

Blijvende affiniteit met de doelgroep van de scholen van Stichting Orion plus het feit dat deze scholen nu weer onder één bestuur vallen hebben hem doen besluiten hier aan te willen bijdragen.

Momenteel werkt hij bij het openbaar schoolbestuur in Almere in een bovenschoolse functie.