Adnan Tekin

Adnan is voorzitter van de MBO Raad, de vereniging van mbo-scholen en (vice) voorzitter van SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs). Als een rode draad voor zijn werk tot nu toe voor de Tweede Kamer, de gemeente Amsterdam en voor de Provincie Noord-Holland lopen thema’s als onderwijs en arbeidsmarkt, onderwijs als emancipator voor kwetsbare groepen, de aanpak van jeugdwerkloosheid en onderwijskwaliteit. 

Adnan heeft een breed netwerk (zowel landelijk als regionaal) binnen de overheid, de politiek en het bedrijfsleven en hij heeft de nodige ervaring in het (primair) onderwijs (ook in relatie tot de arbeidsmarkt). Daarnaast bekleedt Adnan verschillende toezichthoudende posities, zoals bij Stichting Serhat, adviesbureau Lysias en Stichting Agora. Ook is hij voorzitter van de Adviescommissie Natuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Adnan is geboren en getogen in Amsterdam en woont er met veel plezier samen met zijn gezin.
Comments