Bestuur en toezicht

Dagelijkse leiding
De dagelijkse leiding is in handen van het bestuur van Orion: Annette van der Poel en Cor de Ruiter. Het bestuur geeft leiding aan de schooldirecteuren en wordt ondersteund door de medewerkers van het stafbureau en administratiekantoor Onderwijsbureau Meppel.

Raad van toezicht
De raad van toezicht van Stichting Orion bestaat uit vijf tot zeven leden. 
De leden hebben zitting in de raad van toezicht op basis van maatschappelijke betrokkenheid, deskundigheid met de doelgroep van het speciaal onderwijs en bestuurlijke ervaring. De raad van toezicht werkt conform de Code Goed Bestuur van de PO-Raad met een toezichtkader.

De leden zijn:   
Vergaderdata RvT schooljaar 2018 - 2019

30 oktober 2018
12 december 2018
17 april 2019 
19 juni 2019