Bestuur en toezicht

Dagelijkse leiding
De dagelijkse leiding is in handen van Cor de Ruiter, bestuurder. 
Hij geeft leiding aan de schooldirecteuren en wordt ondersteund door de medewerkers van het stafbureau en administratiekantoor OBM.

Cor de Ruiter, bestuurder
"Orion biedt opbrengstgericht onderwijs met passende zorg in een respectvolle en veilige omgeving voor leerlingen uit alle gezindten."Raad van toezicht
De raad van toezicht van Stichting Orion bestaat uit vijf tot zeven leden. 
De leden hebben zitting in de raad van toezicht op basis van maatschappelijke betrokkenheid, deskundigheid met de doelgroep van het speciaal onderwijs en bestuurlijke ervaring. De raad van toezicht werkt conform de Code Goed Bestuur van de PO-Raad met een toezichtkader.

De leden zijn:   
Vergaderdata RvT schooljaar 2017 - 2018
11 oktober 2017
13 december 2017
18 april 2018 
14 juni 2018