Bestuur en toezicht

Bestuur

Het bestuur van stichting Orion is in handen van Annette van der Poel. Het bestuur geeft leiding aan de schooldirecteuren en wordt ondersteund door de medewerkers van het stafbureau en het administratiekantoor Onderwijsbureu Meppel.


 Annette van der Poel
Raad van toezicht

De raad van toezicht van Stichting Orion bestaat uit vijf tot zeven leden.
De leden hebben zitting in de raad van toezicht op basis van maatschappelijke betrokkenheid, deskundigheid met de doelgroep van het speciaal onderwijs en bestuurlijke ervaring. De raad van toezicht werkt conform de Code Goed Bestuur van de PO-Raad met een toezichtkader.

De leden zijn: