Ambulante dienst

De ambulante dienst van Stichting Orion wordt verzorgd door het Expertisecentrum Orion. Dit betekent dat AB Amsterdam is opgeheven.

Het Expertisecentrum Orion verzorgt van school tot school. Vanuit scholen bieden we onderwijs aan kinderen met speciale behoeften voor onderwijs en zorg binnen cluster 3 en 4. 

Heeft u vraagstukken als het gaat om leerlingen met speciale onderwijsbehoeften en wilt u deze leerling ook het beste bieden? Dan bent u bij het expertisecentrum van Orion aan het juiste adres.

Graag willen we onze expertise aanbieden voor het PO en het VO. We kunnen bijvoorbeeld advies of begeleiding geven aan een leerling, een leerkracht coachen, een studiedag geven aan een team of een crisisinterventie doen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een gedragsmatig moeilijke leerling, een moeilijk lerende leerling of een langdurig zieke leerling


Comments