Actueel

 • Vacature directeur Van Koetsveldschool Ben jij de enthousiaste, daadkrachtige directeur die wij zoeken voor onze excellente school de Van Koetsveldschool?Van de directeur wordt verwacht dat hij/zij met enthousiasme en gedrevenheid leiding geeft aan het team van circa 50 medewerkers en een duidelijke visie heeft op het onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen (cluster 3). De directeur is integraal verantwoordelijk voor het onderwijs, het personeel, de financiën en huisvesting van de school en de samenwerking met externe partners die in de school werkzaam zijn. Aan de vernieuwingen waar het speciaal onderwijs de komende jaren mee geconfronteerd wordt, zal de directeur op een positieve en constructieve wijze samen met het personeel van de school en de collega’s van de andere Orionscholen vorm moeten ...
  Geplaatst 15 okt. 2018 11:05 door Jelka Bröcheler
 • Vacature AVO groepsleerkracht Orion College Zuid Ben jij de gedreven,nieuwsgierige en ondernemende onderwijsprofessional die zich continue wil blijven ontwikkelen op het gebied van onderwijs en zorg. Je hebt een hart voor onze leerlingen, die moeilijkheden met gedrag ervaren. Daarnaast ben je onderwijsbevoegd en heb je aantoonbare affiniteit met speciaal voortgezet onderwijs.Kom dan bij ons werken op Orion College Zuid!Wij zijn een school voor voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen van 12 tot 18 jaar met ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen. We bieden onderwijs binnen het uitstroomprofiel arbeid (praktijkonderwijs en MBO-1 onderwijs). Maar dat doe je niet alleen! Met het coachingstraject en de ondersteunende zorgstructuur binnen de school ga je aan de slag.Voor meer informatie klik hier!
  Geplaatst 23 sep. 2018 06:41 door Jelka Bröcheler
 • Vacature Expertisecentrum Orion Het Expertisecentrum Orion is op zoek naar een adviseur passend onderwijs.Ben jij de professional die namens het Expertisecentrum Orion als adviseur bijdraagt aan het mogelijk maken van passend onderwijs aan leerlingen met speciale onderwijsbehoeften binnen het regulier onderwijs?Je werkt samen met onderwijs- en zorgprofessionals en streeft ernaar om dejuiste afstemming te vinden op basis van de ondersteuningsvraag van de school. De focus ligt daarbij op het versterken van competenties van onderwijsprofessionals én hun leerlingen. Je werkt samen met een team van adviseurs onder leiding van de coördinator. Jij biedt ondersteuning op kind-, leerkracht- en schoolniveau. Voorbeelden zijn het uitvoeren van eenobservatie, ondersteuning van de leerling, (beeld-)coaching, co-teaching of het verzorgen van een studiedag of ...
  Geplaatst 19 sep. 2018 08:35 door Jelka Bröcheler
 • Vacature bestuurssecretaris Word jij de nieuwe bestuurssecretaris van onze stichting? Als bestuurssecretaris ben je één van de stafmedewerkers op het stafbureau. Jij zorgt voor de ontwikkeling, analyse en advisering van beleid met betrekking tot de wet- en regelgeving op het beleidsterrein van onderwijs en bestuur (governance), coördineert en bewaakt de beleidsvoorbereiding en het bestuurlijke besluitvormingsproces, stuurt en bewaakt de beleidsuitvoering, draagt zorg voor de ontwikkeling, implementatie, bewaking en evaluatie van het veiligheidsbeleid, ondersteunt de bestuurder, en draagt zorg voor zijn/haar professionalisering.Lijkt dat je wat? Stuur dan voor 1 oktober je sollicitatie en CV aan onze nieuwe bestuurder Annette van der Poel.Meer informatie? Klik hier!
  Geplaatst 18 sep. 2018 04:24 door Jelka Bröcheler
 • Leerlijn weerbaarheid en seksuele vorming voor ZML leerlingen Op de Van Koetsveldschool in Amsterdam krijgen de zml-leerlingen lessen over weerbaarheid en seksuele vorming. Deze lessen zijn voor alle cluster 3-leerlingen tussen de vier en twaalf jaar. Sinds 2011 werkt de school samen met Rutgers en onderwijsadviesbureau CED-Groep om deze lessenserie van verantwoorde inhoud te voorzien.Leraar 24 maakte een filmpje bij juf Urmila in de klas.Klik hier om het filmpje te bekijken.
  Geplaatst 24 jul. 2018 15:13 door Jelka Bröcheler
Berichten 1 - 5 van 257 worden weergegeven. Meer bekijken »