Week van de Mediawijsheid bij Orion

Geplaatst 21 nov. 2014 00:55 door Jelka Bröcheler
Op vrijdag 21 november is de Week van de Mediawijsheid gestart. De Orion scholen geven hier allen op hun eigen manier invulling aan. Directeur van VSO locatie Orion College West cluster 3/4 Ellen Starke behaalde het diploma Mediawijsheid. Hoe kijkt zij aan tegen het belang van 'mediawijs' zijn? Tijd voor een interview:

Waarom is mediawijsheid van belang voor Orion College West cluster 3/4?
Omdat social media iets is waar onze leerlingen bijna dag en nacht mee bezig zijn en dan is het goed als wij daar ook iets meer van af weten. We moeten op de hoogte zijn van waar de kinderen mee bezig zijn.

Wat was het meest bijzondere wat je er van hebt geleerd?
Dat je onderscheid maakt tussen 1D - gegevens opzoeken - en 2D - dat je zelf onderdeel bent van, dat je zelf mee bouwt aan internet. Juist dat laatste is een ontwikkeling van deze tijd. Dat je veel meer doet dan alleen internet gebruiken als zoekmachine en dat je dus ook je eigen stuk op internet kan zetten.

Welke lessen kan speciaal onderwijs er van leren?
Niet alleen het speciaal onderwijs, maar docenten in het algemeen kunnen er veel van leren. Er staan heel veel leuke links en tips op voor docenten. Dingen die je kunt opzoeken en gebruiken in de lessen.

Hoe media wijs zijn jouw leerlingen?
Wat bij ons leuk is, is dat de praktijkleerlingen heel veel weten, maar niet volledig en er ook niet altijd even wijs mee omgaan. De havo bovenbouw zijn er een niveau verder in en zijn er ook sneller in. Dat niveauverschil vind ik mooi. Je hoort ze er over praten in de aula. Ze zijn zo goed op de hoogte van de ontwikkelingen die er zijn en kunnen dat ook gewoon gebruiken. Social media is onderdeel van het hele dagelijkse gebeuren geworden.

Hoe zie je mediawijsheid in relatie tot de rechten van het kind (het thema van dit jaar)?
Dat veiligheid steeds belangrijker wordt denk ik en dat het steeds lastiger wordt om te controleren -  om er grip op te krijgen. Als je bijvoorbeeld denkt aan volwassenen die zich voordoen als een kind. Er schuilen gevaren in. Zeker voor leerlingen die daar kwetsbaarder in zijn.
Comments