Tips & tools lesgeven in relaties en seksualiteit ook voor (V)SO!

Geplaatst 22 apr. 2015 08:15 door Jelka Bröcheler
De website 
www.seksuelevorming.nl - van Rutgers WPF en SoAids is uitgebreid met (voortgzet) speciaal onderwijs. De leerlijn seksuele vorming is hierin opgenomen waarbij de wettelijk verplichte doelen zijn vertaald naar doelen voor het (voortgezet) speciaal onderwijs. Met de leerlijn kan doel- en ontwikkelingsgericht seksuele vorming worden gegeven. De Van Koetsveldschool heeft hier aan meegewerkt door het vullen van de CED leerlijn seksuele vorming vanuit het SO cluster 3 (van Koetsveldschool) en het VSO cluster 3.
Comments