Orion tekent Convenant Aanpak Gezond Gewicht

Geplaatst 19 jul. 2017 11:39 door Jelka Bröcheler

Vanuit de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht is een plan van aanpak opgesteld voor gezonde leefstijl voor kinderen in het speciaal onderwijs.

Het convenant is samen met de wethouders Van der Burg (Zorg en Welzijn en Sport) en Kukenheim (Diversiteit, Onderwijs en Jeugd) ondertekend op vrijdag 30 juni jl.
Comments